Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Επιστημονικό πεδίο" : Χημεία
Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Ή πληκτρολογήστε ένα έτος:
Ταξινόμηση ανά:
Σε σειρά:
Αποτελέσματα/σελίδα:
ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2023Chemical approaches to the inhibition of metallic corrosion in geothermal watersΛιακάκη-Σταυροπούλου, Στεφανία Ι. 
2023Μελέτη για την ανάπτυξη νέας φωτο-βιοκαταλυτικής μεθόδου για τη σύνθεση οπτικά ενεργών αλκοολών και υποκατεστημένων κετονών: χημειοενζυμική σύνθεση οπτικά καθαρών α,α-διχλωρο-β-υδρόξυ εστέρωνΓιαννόπουλος, Βασίλειος Π. 
2023Impact of organic and inorganic aerosol particles on the formation of primary ice crystals in mixed-phase cloudsΧατζηπαράσχος, Μάριος Ε.
2023Χαρτογράφηση μεταλλοφωσφονικών ενώσεων μέσω σύνθεσης, δομής και ιδιοτήτωνΜοσχονά, Αργυρή Σ. 
2023Συνδυασμός φωτοκαταλυτικών μετασχηματισμών για την σύνθεση ετεροκυκλικών αζωτούχων ενώσεωνΜπόσβελη, Άρτεμις Δ. 
2023Αποδόμηση αντιβιοτικών και φυτοφαρμάκων σε εδάφη με την τεχνολογία ψυχρού πλάσματοςΧατζησυμεών, Μαρία Α.
2023Development of nanocarriers for the encapsulation of cannabinoids and other bioactive compoundsΔεμισλή, Σωτηρία Κ.
2023Ρύθμιση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων νανοδομημένων καταλυτών χαλκού-δημητρίου μέσω μιας υδροθερμικής μεθόδου.Παπαδόπουλος, Χρήστος Η.
2023Ανάπτυξη πολυμερικών υλικών για χρήση σε οργανικές διόδους εκπομπής φωτόςΑνρικόπουλος, Κωνσταντίνος Χ. 
2023Πτητικές οργανικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα του Φινοκαλιά και επίδρασή τους στον σχηματισμό και την επαύξηση των αιωρούμενων σωματιδίωνΤζιτζικαλάκη, Ευαγγελία Ν.
2023Biomass burning tracers in the atmosphereΤσιόδρα, Ειρήνη-Ζαχαρούλα Γ. 
2023Ανάπτυξη υβριδικών καταλυτικών συστημάτων μέσω αλληλεπίδρασης μοριακών δομών - πλασμονικών νανοσωματιδίων και αξιολόγηση τουςΓεμενετζή, Αικατερίνη Ν. 
2023Synthesis of block copolymers with high Flory-Huggins χ interaction parameterΑγγελοπούλου-Ξανθοπούλου, Πολυξένη Π. 
2023Ο ρόλος της PCSK9 στην αθηροθρόμβωσηΤσούκα, Αικατερίνη Ν. 
2023Ανάπτυξη προηγμένων υβριδικών συστημάτων για την απορρύπανση νερούΚαραβασίλης, Μιχαήλ Β.
2023Υβριδικά υλικά βασισμένα σε χημικά τροποποιημένα διχαλκογενίδια μετάλλων μετάπτωσης και νανοδομές άνθρακα για ηλεκτροκαταλυτικές εφαρμογές, διαχείριση φαινομένων μεταφοράς φορτίου και μοριακή ανίχνευσηΣιδέρη, Ιωάννα Κ. 
2023Development and evaluation of innovative catalytic systems in organic chemistryΤζουράς, Νικόλαος Β. 
2023Θερμοαποκρινόμενα συμπολυμερή κατά συστάδες διαφορετικών αρχιτεκτονικών: σύνθεση, χαρακτηρισμός, ιδιότητεςΓιαούζη, Δέσποινα Τ. 
2023Ανάπτυξη αργιολοφωσφορικών μοριακών ηθμών, μεμβρανών και σύνθετων συστημάτων νανοσωλήνων άνθρακα για περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς διαχωρισμούς και κατάλυσηΚαψή, Μαρία Γ.
2023Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τη χαρτογράφηση του μεταβολικού περιεχομένου τροφίμων με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικέςΛιούπη, Άρτεμις Α.