Πλοήγηση στο ΕΑΔΔ ανά "Ίδρυμα"

Ελληνικά ΑΕΙ

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) (24)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (9715)
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (824)
-- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (724)
-- Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (83)
-- Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (17)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) (2046)
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (12)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (16300)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) (4137)
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) (117)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (8)
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (340)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (568)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1034)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (87)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας (12)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (233)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1728)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2920)
Πανεπιστήμιο Κρήτης (2452)
Πανεπιστήμιο Κύπρου (5)
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (601)
-- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (271)
-- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (329)
-- Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (1)
Πανεπιστήμιο Πατρών (4197)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (504)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (390)
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (4)
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1484)
-- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1466)
-- Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) (18)
Πολυτεχνείο Κρήτης (389)
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (234)

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού (2496)