Απόδοση και συμφωνία του γραμματικού γένους στη νέα ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: μια ψυχογλωσσολογική μελέτη

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της κατακτησιμότητας του γένους στη Νέα Ελληνική (ΝΕ) ως δεύτερη γλώσσα (Γ2) μέσα από το τρίπτυχο απόδοση, δυνατότητα πρόβλεψης και συμφωνία γένους υπό το πρίσμα των θεωριών που εξετάζουν τη δυνατότητα πρόσβασης των ενήλικων μη φυσικών ομιλητών (ΜΦΟ) στην Καθολική Γραμματική (ΚΓ) (Chomsky 1957, 1981). Πιο συγκεκριμένα, για την απόδοση γένους σε ουσιαστικά της ΝΕ, ελέγχθηκε αν οι ΜΦΟ διαφοροποιούνται ως προς τις επιδόσεις και τους χρόνους αντίδρασης ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους αλλά και αν η γλωσσική συμπεριφορά των προχωρημένων ΜΦΟ προσομοιάζει με αυτή των ΦΟ. Παράλληλα, ελέγχθηκε ο ρόλος της εμψυχότητας στις επιδόσεις και στους χρόνους αντίδρασης των ΦΟ και των ΜΦΟ. Σε σχέση με την προβλεψιμότητα γένους, εξετάστηκε o ρόλος της μορφοφωνολογικής ένδειξης (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου 2003, Ράλλη 2003,) ελλείψει σημασιολογικών ή συντακτικών ενδείξεων. Όσον αφορά τη συντακτική συμφωνία, διερευνήθηκαν η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation aims at investigating the acquisition of grammatical gender in Modern Greek (MG), as a second language (L2), through three instances of gender manifestation, assignment, predictability and syntactic agreement, in the light of second language acquisition theories which argue for or against access to the Universal Grammar (UG) (Chomsky 1957, 1981) in the L2. More specifically, regarding gender assignment, it was investigated whether the proficiency level affects NNS’ performance and reaction times, and whether the linguistic behavior of advanced NNS is native-like. At the same time, the role of animacy in the performance and reaction times of NNS was also tested.Gender predictability was examined by means of pseudo-nouns which provide morpho-phonological cues (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου 2003, Ράλλη 2003) but not semantic or syntactic cues. Regarding syntactic gender agreement, it was explored whether NS and NNS are able to recognize the (un)grammaticality ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42132
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42132
ND
42132
Εναλλακτικός τίτλος
Grammatical gender assignment and agreement in modern greek as a second language: a psycholinguistic study
Συγγραφέας
Τζοβάρα, Παρασκευή-Χριστίνα (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Ιακώβου Μαρία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Σπυρόπουλος Βασίλειος
Αγαθοπούλου Ελένη
Μικρός Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Κατάκτηση της Νέας Ελληνικής ως Γ2 σε ενήλικες; Κατάκτηση Γ2; Κατάκτηση και διδασκαλία Γ2; Εκμάθηση Γ2; Μη Φυσικοί Ομιλητές; Φυσικοί Ομιλητές; Γραμματικό γένος; Κατάκτηση γένους; Κατακτησιμότητα γένους; Προβλεψιμότητα γένους; Απόδοση γένους; Συμφωνία γένους; Ελεγκτές-γένους; Στόχοι-γένους; Ψυχογλωσσολογικά πειραματικά έργα; Χρονομετρικά πειραματικά έργα; ψυχογλωσσολογικά πειράματα; Χρόνοι αντίδρασης; Κρίσεις γραμματικότητας; Επιθήματα; Συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού; Διασπαστές προσοχής; Μορφολογικές ενδείξεις; Συντακτικές ενδείξεις; Σημασιολογικές ενδείξεις; Γραμματικοποίηση; Γραμματικότητα; Γραμματικές δομές / κατασκευές; Μη γραμματικές δομές; Εμψυχότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 345 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)