Η κατάκτηση της ελληνικής από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική: στοιχεία από την ονοματική συμφωνία και τη μορφολογία

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι διττός: (α) να εξετάσει αν τα παιδιά που κατακτούν μια Γ2, ενώ είναι φυσικοί ομιλητές μιας Γ1 χωρίς γραμματικό γένος και εκτίθενται στη Γ2 μετά την ηλικία των 5 ετών, μπορούν να κατακτήσουν το γένος στη Γ2 και (β) να διερευνήσει τον ρόλο που παίζουν διαφορετικοί γλωσσικοί παράγοντες (σημασιολογικοί, μορφο-φωνολογικοί, συντακτικοί και λεξικοί) στην απόδοση και συμφωνία γένους από φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 132 φυσικοί ομιλητές της τουρκικής, ηλικίας 12-16 ετών, οι οποίοι άρχισαν να εκτίθενται συστηματικά στην ελληνική με την είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΜΦΟ) και 41 φυσικοί ομιλητές της ελληνικής αντίστοιχης ηλικίας (ΦΟ). Οι ΜΦΟ χωρίστηκαν σε τέσσερα επίπεδα γλωσσομάθειας με βάση ένα γραπτό γλωσσικό τεστ. Διέφεραν επίσης μεταξύ τους ως προς την ποσότητα των γλωσσικών εισερχομένων που είχαν δεχθεί, η οποία μετρήθηκε με βάση το είδος του δημοτικού σχολείου (ελληνόφωνο vs. μειονοτικό) στο οποίο εί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study is twofold: (a) to examine whether L2 children who are native speakers of an L1 without grammatical gender and are exposed to the L2 after age 5 can acquire the feature of gender in the L2 and (b) to investigate the role that different linguistic variables (semantic, morpho-phonological, syntactic and lexical) play in gender assignment and gender agreement by L1 and L2 speakers of Greek. 132 native speakers of Turkish, aged 12-16, who were systematically exposed to Greek when they entered primary school (NNS) and 41 native speakers of Greek at the same age (NS) participated in this study. The NNS were divided in four proficiency levels according to a written proficiency test. They also differed in terms of the intensity of input they had received, which was measured by means of their type of schooling (standard Greek vs. minority school). Two oral elicitation tasks were used: a gender assignment task, in which participants had to choose the appropriate definite ar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29880
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29880
ND
29880
Εναλλακτικός τίτλος
The acquisition of Modern Greek by L1 Turkish children: Evidence from nominal agreement and morphology.
Συγγραφέας
Κόντα, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Τσαπκίνη Κυράνα
Μαρίνης Θεόδωρος
Τσιμπλή Ιάνθη-Μαρία
Αγαθοπούλου Ελένη
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Κατάκτηση της Γ2 από παιδιά; Κατάκτηση της ελληνικής ως Γ2; Ηλικία έναρξης έκθεσης στη Γ2; Εισερχόμενες πληροφορίες; Μουσουλμανική μειονότητα; Συμφωνία γένους; Απόδοση γένους; Φυσικό γένος; Γλωσσικοί παράγοντες; Σημασιολογικές ενδείξεις; Μορφο-φωνολογικές ενδείξεις; Συντακτικές ενδείξεις; Λεξική γνώση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 509 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)