Τα λόγια στοιχεία στη νεανική επικοινωνία: κοινωνιοπραγματολογική διερεύνηση της ποικιλίας [±ΛΟΓΙΟ] στον γραπτό λόγο νεαρών ομιλητών της νέας ελληνικής

Περίληψη

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή διερευνά μία ελάχιστα μελετημένη πτυχή του νεανικού λόγου, τη λειτουργία σε αυτόν της πρότυπης ποικιλίας [±ΛΟΓΙΟ], όπως έχει συγχρονικά μετεξελιχθεί στη λειτουργική συνύπαρξη εντός του συστήματος της Ν.Ε. δύο γλωσσικών μορφών με διαφορετική προέλευση και διαφοροποιημένες χρήσεις. Στόχος της διατριβής είναι να επιτευχθεί μία κατά το δυνατόν πλήρης περιγραφή των λόγιων τύπων, δομών και φαινομένων στα διάφορα επίπεδα ανάλυσης βάσει εμπειρικών δεδομένων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος δύο ομάδες υποκειμένων (1.585 μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης του Λυκείου και 420 φοιτητές/-τριες Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.) που διαμόρφωσαν αντιστοίχως δύο corpora (μαθητικό, φοιτητικό). Για τη συγκέντρωση του γλωσσικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια ανοικτού τύπου. Δεδομένης της βιβλιογραφικής απουσίας ενός περιγραφικά και ερμηνευτικά επαρκούς συγχρονικού πλαισίου ανάλυσης των λόγιων στοιχείων στη Ν.Ε., αναγκαία κρίθηκε η πρωτότυπη «κατασκευή» ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού προτύπου, μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present Ph.D. Thesis explores a scarcely studied aspect of youth speech, the function in it of the standard variety [±LEARNED], as it has synchronically evolved into the functional coexistence within the same language system of two linguistic forms with different origin and differentiated usages. The aim of the thesis is to achieve a detailed description and analysis of [+LEARNED] types, structures and phenomena on various levels of language use, based on empirical data. The experimental design consists of two groups of participants (1.585 high school senior pupils, 420 students), forming respectively two corpora. In order to collect our data, we used two open-type questionnaires. Given the absence in relevant literature of a descpriptively accurate and interpretatively sufficient synchronical framework of analysis for [+LEARNED] elements in SMG, it was necessary for data processing to “construct” a comprehensive theoretical model with reference to the variety [±LEARNED] as a cont ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21332
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21332
ND
21332
Εναλλακτικός τίτλος
Learned elements in youth communication: Sociopragmatic exploration of the [±LEARNED] variety in written discourse produced by young native speakers of Standard Modern Greek
Συγγραφέας
Καμηλάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
Κακριδή-Ferrari Μαρία
Γούτσος Διονύσιος
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Μπέλλα Σπυριδούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Γλωσσική ποικιλία; Πρότυπη γλώσσα; Απολιθωματοποίηση; Συνεχές λογιότητας; Πραγματόλεκτος με υφολογική κατανομή; Ανάμειξη επιπέδων ύφους; Κοινωνιοπραγματολογικές λειτουργίες; Γλωσσική απόκλιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
492 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)