Αντιπαραβολική θεώρηση των συμπληρωματικών προτάσεων Ελληνικής και Τουρκικής και η εκμάθηση των συμπληρωματικών προτάσεων της Τουρκικής από ελληνόφωνο κοινό

Περίληψη

Αυτή η διατριβή έχει σκοπό να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρότυπο πρόγραμμα για τη διδασκαλία/εκμάθηση των συμπληρωματικών προτάσεων (ΣΠ) της Τουρκικής σε/από σπουδαστές της γλώσσας με Γ1 την Ελληνική. Με γνώμονα αυτόν τον στόχο, η εργασία οργανώνεται σε τρεις άξονες. Αρχικά, με μια θεωρητικά ουδέτερη περιγραφή, επιχειρείται ένας ορισμός των ΣΠ και επισημαίνονται τα δομικά/τυπολογικά τους χαρακτηριστικά διαγλωσσικά. Εξετάζονται και αναλύονται πτυχές όπως η ‘παρεμφατικότητα’ του ρήματος με το οποίο εκφέρεται μια ΣΠ, ο ρόλος και η χρήση των συμπληρωματικών δεικτών, ο τρόπος σύνδεσης της ΣΠ με την κύρια (υπερκείμενη) πρόταση από την οποία εξαρτάται, καθώς και ο ρόλος της σημασίας του κατηγορήματος της κύριας πρότασης στον καθορισμό της μορφής που θα έχει μια ΣΠ. Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των ΣΠ της Τουρκικής και της Ελληνικής και ακολουθεί μια αντιπαραβολική θεώρηση των ΣΠ των δύο γλωσσών όπου επισημαίνονται τα σημεία εκείνα όπου οι ΣΠ συγκλίνουν ή αποκλίνο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation has a twofold aim: (a) to provide a descriptive and theory-neutral comparison of complement clauses in Greek and Turkish and (b) to present an analytical syllabus for the teaching/ learning of the Turkish complement clauses (CC) to /by L1 Greek learners of Turkish. In Chapter 1, complement clauses are defined and their cross-linguistic structural/typological characteristics are pointed out by addressing and discussing the following issues: the finiteness of the verb of a CC, the role and the function of the subordinators, the way in which a CC is embedded to the main (superordinate) clause and the importance of the predicate of the main clause in determining the form of a CC. Chapter two provides a detailed description of the Turkish CCs and chapter three is devoted to the description of the Greek CCs. Chapter four provides a contrastive analysis of the Turkish and Greek CCs and highlights the aspects in which the CCs of the two languages converge or diverge. Chapter ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39857
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39857
ND
39857
Εναλλακτικός τίτλος
A contrastive analysis of complement clauses in greek and turkish and the teaching and learning of the turkish complement clauses as a foreign language by greek speakers
Συγγραφέας
Καϊλή, Χασάν (Πατρώνυμο: Νουρή)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σπυρόπουλος Βασίλειος
Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
Μπέλλα Σπυριδούλα
Μόζερ Αμαλία
Ιακώβου Μαρία
Κοτζόγλου Γεώργιος
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Συμπληρωματικές προτάσεις; Νέα ελληνική; Τουρκική (Τουρκίας); Διδασκαλία, Εκμάθηση ξένης γλώσσας; Αντιπαραβολική ανάλυση ελληνικής - τουρκικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 236 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)