Το λεξιλόγιο της φύσεως στις στερεότυπες εκφράσεις και στους ιδιωματισμούς: σημασιολογική ανάλυση και εφαρμογή στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η σημασιολογική ανάλυση των στερεοτύπων και των ιδιωματισμών, εντός του ιδιαίτερου σημασιολογικού πεδίου της φύσεως, και δευτερευόντως η αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων στη διδακτική της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. Η πραγμάτευση του θέματος διαιρείται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το αναλυτικό, τα οποία συμπληρώνονται από ένα διδακτικό επίμετρο και συνοδεύονται από συλλογή γλωσσικού υλικού, εννοιολογικά κατηγοριοποιημένου σε δύο παραρτήματα (αναλυτική – συγκεντρωτική κατηγοριοποίηση). Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει να συνδυαστούν οι θεωρητικές απόψεις με τα δεδομένα της γλωσσικής πραγματικότητας. Α. Στο θεωρητικό μέρος οι μη κυριολεκτικές εκφράσεις του πεδίου της φύσεως εξετάζονται σε δύο επίπεδα: i) στο εννοιολογικό – σχηματικό επίπεδο, όπου συζητείται η γνωστική βάση τους, και ii) στο επίπεδο της γλωσσικής πλήρωσης, όπου ερευνάται η ιδιωματική φύση και λειτουργία τους. Οι βασικές θεωρητικές αρχές κάθε επιπέδου είναι οι ακόλουθες: ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of dissertation is the semantic analysis of stereotypes and idioms, within the semantic field of nature, and the practical use of the relative conclusions in teaching Modern Greek as a second / foreign language. This topic will be dealt with in two parts, the theoretical and the analytical, which are supplemented by a didactic addendum and accompanied by a linguistic corpus, which is divided into two appendixes. This specific structure was chosen in order to allow for the combination of the theoretical aspect with the pragmatic situation involving the language. A. Theoretical part involves the treatment of non-literal phrases of nature in two levels: i) the conceptual – schematic level, in which the phrases are cognitively founded, and ii) the level of linguistic performance, in which the idiomatic nature and function of phrases is explored. In each level the following theoretical principles can be detected:I. Conceptual – schematic level:•As opposed to the emphasis in vari ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29109
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29109
ND
29109
Εναλλακτικός τίτλος
The vocabulary of nature in stereotypes and idioms: semantic analysis and application in teaching greek as a foreign language
Συγγραφέας
Δημοπούλου, Βαρβάρα (Πατρώνυμο: Αριστείδης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μόζερ Αμαλία
Μπακάκου-Ορφανού Αικατερίνη
Μαρκοπούλου-Χειλά Δέσποινα
Γούτσος Διονύσιος
Ιακώβου Μαρία
Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Στερεότυπες εκφράσεις; Ιδιωματισμοί; Εννοιολογικό μεταφορικό σχήμα; Εννοιολογικό μετωνυμικό σχήμα; Αναλύσιμοι ιδιωματισμοί; Εικονοποιητικοί ιδιωματισμοί; Μερικώς αναλύσιμοι ιδιωματισμοί; Στοιχειωδώς αναλύσιμοι ιδιωματισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τομοι (Α' τόμος 524 σ., Β' τόμος 205 σ. και Γ' τόμος 64 σ.), πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)