Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη για νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στο εξής ΑΠ) για την προσχολική εκπαίδευση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, με συνέπεια την έκδοση νέων εθνικών ΑΠ σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι μεταρρυθμίσεις των ΑΠ επηρεάζουν τη διδακτική πρακτική και διαμορφώνουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το τι συνιστά το επίσημο ΑΠ. Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά μια διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε 3 πλαίσια: το πλαίσιο της παραγωγής των επίσημων κειμένων, το πλαίσιο της επιρροής τους στην εκπαίδευση και το πλαίσιο της εφαρμογής τους. Σε επίπεδο εφαρμογής, μία πολιτική μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο που θα οδηγούσε σε επιθυμητά ή/και ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Σε αυτό το στάδιο, η θέση των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα ενδυναμωμένη, καθώς "είναι στα χέρια τους να συναρμολογήσουν τα κομμάτια". Η παρούσα έρευνα υποκινήθηκε από ευρήματα προηγούμενων μελετών που αναφέρονται στην απόσταση ανάμεσα στο επίσημο και στο εφαρμοσμένο ΑΠ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the last decade, a great deal of attention is being paid to the need for new curricula or pedagogical guidelines in early childhood education. Acknowledgement of this need has led to the publication of new national or state curricula in many countries worldwide. Curriculum reform processes influence teaching practice and shape teachers’ views on what constitutes a legitimate curriculum. Educational policy is not merely a product, but rather a process which is developed in 3 contexts: the context of policy text production, the context of influence and the context of implementation. At the level of implementation, a policy can be interpreted in a way that would lead to intended and/or unintended outcomes. At this stage, teachers are in an empowered position; it is in their hands to “put the pieces together”. The experience, background, personal theory about teaching and learning of every teacher effect the way he/she will interpret –and consequently implement- educational policies ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41375
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41375
ND
41375
Εναλλακτικός τίτλος
Preschool teachers' pedagogical and didactical approaches in science teaching
Συγγραφέας
Καβαλάρη, Παρασκευή (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κακανά Δόμνα - Μίκα
Χρηστίδου Βασιλεία
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Μπότσογλου Καφένια
Βαβουγιός Διονύσιος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Δημητρίου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προσχολική εκπαίδευση; Διδασκαλία φυσικών επιστημών; Προσέγγιση βύθισης - πλεύσης; Διδακτικές πρακτικές; Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
171 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)