Ο ρόλος της εννοιακής μεταφοράς στην συγκρότηση των εννοιών του αριθμού σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Αρκετοί προσεγγίζουν τις μεταφορές όχι μόνο ως γλωσσικές εκφράσεις αλλά και ως τρόπο σκέψης που καθιστά δυνατή τη σύλληψη αφηρημένων φαινομένων μέσω της συσχέτισής τους με απτές εμπειρίες. Στο θεωρητικό πλαίσιο της εννοιακής μεταφοράς έχει υποστηριχτεί ότι ειδικότερα για την κατανόηση του αριθμού είναι απαραίτητες τέσσερις μεταφορές: οι αριθμοί ως συλλογές αντικειμένων, ως ολότητες, ως φυσικά τμήματα και ως θέσεις σε διαδρομή. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μεταφορές που επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τη μάθηση. H παρούσα διατριβή περιγράφει αρχικά τις μεταφορές που αξιοποιούνται στο ελληνικό σχολείο ειδικότερα για την εισαγωγή στην πληθική και διατακτική έννοια του αριθμού. Διερευνά επίσης τις συνέπειες των μεταφορών που τυχόν αξιοποιούνται στη μάθηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα νηπιαγωγείου και σε δύο πρώτης τάξης του δημοτικού. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το λόγο της τάξης και τα σχολικά εγχειρίδια, επίσης από ατομικές συνεντεύξεις με τις τέσσερις ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Metaphors are often approached not only as linguistic expressions but also as a way of thinking that makes possible the comprehension of abstract concepts through their correlation with tangible experiences. In the theories of conceptual metaphors referring to concepts of mathematics, it has been supported that the comprehension of number concepts may be supported by four essential metaphors: numbers referred to as collections of objects, as a wholes, as physical segments and as positions along a path. Researches have demonstrated that teachers use metaphors which influence learning. The present dissertation describes the metaphors utilized by the Greek school teachers for the introduction of pupils to the cardinal and ordinal concept of number. And in addition it attempts to explore the consequences that metaphors used by teachers may have on pupils number sense. The research carried out in two groups of kindergarten children and in two groups of pupils attending first grade classes ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43875
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43875
ND
43875
Εναλλακτικός τίτλος
The role of conceptual metaphor in the construction of numerical concepts by pre-school and early primary school children
Συγγραφέας
Βλάχου, Μαρία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Χασάπης Δημήτριος
Κατή Δήμητρα
Βαρνάβα-Σκούρα Τζέλα
Τσάφος Βασίλειος
Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη
Ζαχάρος Κωνσταντίνος
Μπαραλής Γεώργιος
Μισαηλίδου Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματική εκπαίδευση; Εννοιακή μεταφορά; Αναπαράσταση; Aριθμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
309 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)