Διδασκαλία φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο με χρήση αφηγηματικών τεχνικών: εικόνα, λόγος και θεατρική έκφραση

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών σε παιδιά Νηπιαγωγείου. Στο θεωρητικό μέρος εξετάζεται το εκπαιδευτικό πλαίσιο και ο τρόπος που μπορεί να ενταχθεί σε αυτό μια νέα εκπαιδευτική πρόταση και να λειτουργήσει αποδοτικά. Επίσης μελετάται το έργο της Επιστήμης, που για την πρόοδό της φαίνεται να απαιτείται, πέρα από την άρτια θεωρητική κατάρτιση του ερευνητή, μια «μέθεξη» στο αντικείμενο έρευνάς του: η βαθιά συμμετοχή του στη γνώση, ένας τρόπος να γνωρίζει και νιώθει ταυτόχρονα, «συγνωσιακά». Επομένως, στο ερευνητικό μέρος, αναζητούνται τρόποι να δημιουργήσουμε συγνωσιακά μαθησιακά πλαίσια για την διδασκαλία Φυσικών Επιστημών σε παιδιά 4-6 ετών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό αξιοποιούνται οι αφηγηματικές και θεατρικές δομές. Με τη βοήθειά τους, το επιστημονικό περιεχόμενο «μεταποιείται» σε θεατρική δράση, με στόχο τα νήπια να εμπλακούν συγνωσιακά στην οικοδόμηση εννοιών αναφορικά με τους Μαγνήτες και το Φως. Τα αποτελέσματα της έρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents an alternative way of Science Teaching in Kindergarten. The theoretical part begins by presenting classic and modern Science Education goals, accomplishments and weaknesses and considering the possibility for the Curriculum to include a new educational proposal and allow it to work efficiently. Afterwards we take a look at the science enterprise and the way scientists create new paradigms. It seems that besides the theoretical training of a researcher, a great discovery -a change of paradigm- "requires" something more than knowledge: requires the personal participation and deep involvement of the scientist within the subject of inquiry, a synthetic way of knowing and feeling simultaneously called “synosia” (syn-gnosis). As synosia is linked to great conceptual changes, in our research we sought ways to create synosia frameworks for teaching Science in Kindergarten. To achieve this we exploited the narrative and theatrical structures, by crafting scientific content ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35677
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35677
ND
35677
Εναλλακτικός τίτλος
Science teaching in kindergarten using narrative techniques: stories, design & drama
Συγγραφέας
Βαρσάμου, Άννα (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τσελφές Βασίλειος
Παρούση Αντιγόνη
Γιαννικοπούλου Αγγελική
Χασάπης Δημήτρης
Σφυρόερα Μαρία
Καριώτογλου Πέτρος
Χαλκιά Κρυσταλλία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση; Συγνωσία; Αισθητική κατανόηση; Μαθητική εμπλοκή και ευημερία; Αφήγηση στις φυσικές επιστήμες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
394 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)