Η προσέγγιση εννοιών και φαινομένων των φυσικών επιστημών στο πλαίσιο της πολιτισμικής - ιστορικής θεωρίας: τα σύννεφα στη σκέψη παιδιών προσχολικής ηλικίας

Περίληψη

Η διατριβή η οποία παρουσιάζεται εδώ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την ερμηνεία και την κατανόηση των διαδικασιών μέσα από τις οποίες τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βιώνουν την εμπειρία του φυσικού κόσμου και αναπτύσσουν την επιστημονική τους σκέψη για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών καθώς συσχετίζονται διαλεκτικά με το ευρύτερο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και υλικό τους περιβάλλον. Για τη μελέτη των παραπάνω διαδικασιών η διατριβή αντλεί και αξιοποιεί θεωρητικές έννοιες από το σύστημα των θεωρητικών εννοιών της πολιτισμικής-ιστορικής θεωρίας (cultural-historical theory) όπως αυτή σχηματοποιείται κυρίως από το θεωρητικό έργο του Vygotsky. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο η κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα του παιδιού εννοιολογούνται ως η πηγή της ανάπτυξης του παιδιού και όχι ως παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την ανάπτυξη. Παράλληλα, αξιοποιούνται μεθοδολογικές αρχές και εργαλεία τα οποία προέρχονται από πολιτισμική-ιστορική ερευνητική μεθοδολογία (cultural-histor ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Phd Dissertation presented in this document, aims on define, explain and understand the processes through which preschool children experience the natural world and develop their scientific thinking on Natural Science concepts and phenomena as well as on how they are interrelated dialectically with the overall educational, social, cultural and material environment. To study the above processes, the dissertation draws upon and makes use of theoretical concepts from the cultural-historical theory system of theoretical concepts as these are formed mainly from Vygotsky’s theoretical corpus. Under this theoretic framework, a child’s social and cultural reality is conceptualized as the source of children development and not as a factor that affects this development. In parallel to the above, in this Phd thesis, methodological principles and tools coming from the cultural-historical research methodology are utilized. On this methodological framework, the design of the research procedure an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41926
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41926
ND
41926
Εναλλακτικός τίτλος
Approach of natural sciences concepts and phenomena under the framework of cultural-historical theory: clouds in preschoolers thinking
Συγγραφέας
Φραγκιαδάκη, Γλυκερία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Κολιόπουλος Δημήτριος
Εργαζάκη Μαρία
Πλακίτση Αικατερίνη
Δαφέρμος Μανόλης
Παντίδος Παναγιώτης
Καμπεζά Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμική-ιστορική θεωρία; Διαλεκτική - διαδραστική μέθοδος; Πειραματική - γενετική μέθοδος; Προσχολική ηλικία; Προσχολική εκπαίδευση; Φυσικές επιστήμες; Επιστημονική σκέψη; Συγκρότηση εννοιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 379 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)