Στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Περίληψη

Σύμφωνα με έρευνες, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν ακολουθούν τις σύγχρονες αντιλήψεις, προσεγγίσεις καθώς και μαθησιακές και διδακτικές στρατηγικές που αφορούν τις Φ.Ε. Οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις τους φαίνεται να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εφαρμογή των σύγχρονων και καινοτόμων Αναλυτικών Προγραμμάτων με αποτέλεσμα η μελέτη, η ανίχνευση και η διερεύνηση τους να αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση των μηχανισμών που τις διέπουν.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, μέσω ενός ερωτηματολογίου κλειστού τύπου, διερευνήθηκαν:α) οι στάσεις για το γνωστικό αντικείμενο και της διδασκαλίας της Φυσικής και από ποιους παράγοντες επηρεάζονταιβ) οι πρακτικές που αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της Φυσικής και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται.Στο δεύτερο στάδιο, μέσω μιας ημι-δομημένης συνέντευξης, διερευνήθηκαν πιο αναλυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to conducted researches in both national and international level, many teachers in Primary Education do not tend to follow modern perceptions/notions, approaches as well as teaching and learning strategies as far as Physics Education are concerned. Their attitudes, beliefs and perceptions seem to play a major role in the implication of up-to-date and innovative Analytical Programs and as a result their study, their detection and inquiry constitute an essential tool for the comprehension of the mechanisms governing them.The present research was conducted in two stages. In the first stage, through a questionnaire, the following were investigated:A)The attitudes regarding the subject and teaching of Physics and which factors influence themB)Practical approaches teachers exploit while teaching Physics and factors that influence them.In the second stage, through a semi-constructed interview, the teachers’ attitudes, approaches, perceptions, opinions, experiences, preferences and ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36692
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36692
ND
36692
Εναλλακτικός τίτλος
Primary education teachers' attitudes and practices regarding the teaching of physics education
Συγγραφέας
Στύλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κώτσης Κωνσταντίνος
Κουλαΐδης Βασίλειος
Εμβαλωτής Αναστάσιος
Τσαπαρλής Γεώργιος
Βαβουγυιός Διονύσιος
Πλακίτση Αικατερίνη
Μαυρίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Στάσεις; Πρακτικές; Διδασκαλία φυσικής; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 349 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)