Μαθηματική παιδαγωγική γνώση και διδακτικές πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση: η περίπτωση μέτρησης της επιφάνειας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί ως αφετηρία την εννοιολογική κατασκευή της παιδαγωγικής γνώσης του περιεχομένου, την οποία πρότεινε ο Shulman, για να διερευνήσει την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου των μαθηματικών στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία καθορίζεται από το εννοιολογικό υπόβαθρο που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, σχετικό με τις μαθηματικές έννοιες που διδάσκουν (τι γνωρίζουν;), από τη γνώση τους για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά, σχετικές με τις υπό ανάπτυξη μαθηματικές έννοιες, όταν δρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (ποιος δρα;) και από τη γνώση των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη μαθηματική ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πώς δρα ο εκπαιδευτικός;). Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γνωστικών πεδίων της μαθηματικής παιδαγωγικής γνώσης που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί για τη μέτρηση της επιφάνειας και η ενδυνάμωσή τους μέσω μιας επιμορφωτικής παρέμβασης. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η διερεύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study builds upon the conceptual construct of the pedagogical content knowledge, which was introduced by Shulman, in order to assess the mathematics pedagogical content knowledge, in early childhood education, which is determined by the teachers’ conceptual background, in relation to the mathematical concepts they teach (what do they know?), stemming from their knowledge of the possibilities and difficulties that children are experiencing with regard to the mathematical concepts developed when engaging in the educational process (who is acting?) and from their knowledge of the appropriate teaching practices which will contribute to the mathematical quality of instruction (how does the teacher act?). The key objective of this study is to explore the fields of study of the mathematics pedagogical content knowledge that teachers draw on when measuring an area and to enhance them through educational intervention. At the same time, we endeavor to delve into their relationship with the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36467
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36467
ND
36467
Εναλλακτικός τίτλος
Μathematics pedagogical content knowledge and teaching practices in early childhood education: the case of area measurement.
Συγγραφέας
Κολιπέτρη, Ζωή (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καλδρυμίδου Μαρία
Παπανδρέου Μαρία
Καφούση Σόνια
Σακονίδης Χαράλαμπος
Δεσλή Δέσποινα
Μισαηλίδου Χριστίνα
Τζεκάκη Μαριάννα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου των μαθηματικών; Μαθηματική ποιότητα της διδασκαλίας; Επαγγελματική ανάπτυξη; Μέτρηση της επιφάνειας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
501 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)