Η θεωρία της δραστηριότητας στις τυπικές και άτυπες μορφές διδασκαλίας εννοιών των φυσικών επιστημών για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών: η περίπτωση των κινουμένων σχεδίων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ακολουθεί στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίησή της τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της έρευνας-δράσης. Το θεωρητικό πλαίσιο αποτέλεσε η θεωρία της Δραστηριότητας η οποία εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της ανάλυσης δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Ειδικότερα, επιχειρείται η σύνδεση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία σε πλαίσιο κοινωνικο-πολιτισμικό στις τυπικές και άτυπες μορφές διδασκαλίας. Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών όχι ως επιμέρους γνωστικό αντικείμενο αλλά στην επίτευξη μιας ευρύτερης έννοιας, που αποτελεί ζητούμενο για τη σύγχρονη εκπαίδευση και τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη και θα οδηγήσει σε μια δημόσια κατανόηση της επιστήμης. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο αναπτύχθηκε σταδιακά και σπονδυλωτά και διατηρήθηκαν ορισμένες διδακτικές στρατηγικές και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation follows the basic principles and characteristics of Action Research Study in the domain of designing, organizing and implementing. It was based on the theoretical framework of Cultural Historical Activity Theory (CHAT) which was used as a tool for designing and analyzing science activities from the early grades. More specifically, the study focuses on the connection of the sociocultural frame of CHAT with formal and informal teaching of Science Education. The main purpose of this dissertation is to reinforce Science Teaching with educational material that will achieve meaningful learning and scientific literacy development. It is our conviction that a science curriculum which offers pupils the opportunity to explore and comprehend basic ideas about scientific concepts, is connected to their sociocultural background and combines technology with education leads to the development of scientifically literate citizens.Within the frame of this dissertation an Innovative Sci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42387
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42387
ND
42387
Εναλλακτικός τίτλος
Cultural historical activity theory in formal and informal science education in the early grades (5-9 years old): the case of cartoons
Συγγραφέας
Κολοκούρη, Ελένη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Πλακίτση Αικατερίνη
Καλδρυμίδου Μαρία
Κόμης Βασίλειος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Κουμαράς Παναγιώτης
Πολάτογλου Χαρίτων
Σέρογλου Φανή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία της δραστηριότητας; Φυσικές επιστήμες; Κινούμενα σχέδια; Ηλικίες 5-9 ετών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 324 σ.; Β' τόμος 691 σ.), εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)