Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδιακασία: στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών

Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των Ελλήνων νηπιαγωγών πάνω στο ζήτημα της γονεϊκής εμπλοκής. Πιο αναλυτικά, η έρευνα εξέτασε: α) τις γενικότερες στάσεις τους απέναντι στην εμπλοκή των γονέων καθώς και πάνω σε συγκεκριμένες διαστάσεις της συμμετοχής, β) το βαθμό στον οποίο είναι ενήμεροι σχετικά με το θέμα της συμμετοχής των γονέων και την αίσθηση ικανότητας που διαθέτουν στην εφαρμογή δραστηριοτήτων συμμετοχής γονέων, γ) το βαθμό στον οποίο θεωρούν σημαντικές για τη διευκόλυνση της δουλειάς τους συγκεκριμένες μορφές εμπλοκής γονέων, δ) τις πρακτικές συμμετοχής γονέων που εφαρμόζουν στα νηπιαγωγεία τους, ε) τους παράγοντες που θεωρούν ότι δυσχεραίνουν τη συμμετοχή και στ) το βαθμό εκπαιδευτικής κατάρτισης που διαθέτουν, σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Στην έρευνα πήραν μέρος 300 νηπιαγωγοί που υπηρετούσαν σε νηπιαγωγεία της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The target of the present survey was to scrutinize the Greek kindergarten teachers’ attitudes and conceptions as it concerns the issue of the parental involvement. More analytically the investigation examined: a) their general attitudes towards the parents’ participation, as well as the particular dimensions of it b) the degree the teachers are aware of the issue of the parental participation and the degree of the capability they have in the application of the activities of the parental participation c) in which degree they consider important some particular forms of the parental involvement in order to be their work easier d) the practices of the participation of the parents they apply in their kindergarten e) the factors they consider they prevent the participation and finally f) the degree of the educational training they have as it concerns the parental involvement into their children’s education. 300 kindergarten teachers who served in kindergarten in the districts of Epirus and A ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43226
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43226
ND
43226
Εναλλακτικός τίτλος
Parent involvement in the educational process: attitudes, conceptions and practices of kindergarten teachers
Συγγραφέας
Νάστου, Λαμπρινή του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Κούτρας Βασίλειος
Παγγέ Πολυξένη
Σακελλαρίου Μαριγούλα
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Μπρούζος Ανδρέας
Γιώτσα Άρτεμις
Μπάκας Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συμμετοχή γονέων; Νηπιαγωγοί; Στάσεις; Αντιλήψεις; Πρακτικές; Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
358 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)