Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ελλάδα: στατιστική ανάλυση των απόψεων και των στάσεων μαθητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών σχετικά με την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο γενικής αγωγής

Περίληψη

Η μόρφωση των μελλοντικών πολιτών η οποία υλοποιείται στο σχολικό πλαίσιο, συνεχίζεται σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καλλιεργείται και επεκτείνεται και κατά τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης, στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Ο θεσμός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ισότιμη συμμετοχή, στο σχολικό πλαίσιο, όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζουν. Στην παρούσα έρευνα, που έχει σκοπό να μελετήσει τις απόψεις και τις στάσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών παιδαγωγικών σχολών συμμετείχαν 396 παιδιά προσχολικής ηλικίας, 1066 μαθητές, που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 1348 μαθητές που φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 373 εκπαιδευτικοί των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης και 348 φοιτητές παιδαγωγικών σχολών, προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών προσχολικής ηλικίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της συνέντευξης, με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (PSSHP, Esposito & Peach, 1983; ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The education of future citizens, which is implemented in the school context, follows a continuous course in academic level and it is developed and extended during working living, in the context of long life learning. The institution of inclusive education involves equal participation of all the students in school community, regardless of their different and / or special educational needs that they display. In the current research, which aims to examine opinions and attitudes of typically developing students, teachers and university teachers, toward inclusion and students with special educational needs, participated 396 preschoolers, 1066 primary education students, 1348 secondary education students, 373 teachers or preschool, primary and secondary education and 348 preschool and primary pedagogy university students. In order for the preschoolers’ views, sentiments and expressions toward people and peers with disabilities to be examined, it was used the method of interviewing with open ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46494
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46494
ND
46494
Εναλλακτικός τίτλος
Inclusive education in Greece: statistical analysis of the views and attitudes of students, teachers and university students on the inclusion of students with disabilities and / or special educational needs in the general education school context
Συγγραφέας
Πολυζοπούλου, Κωνσταντία (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τσακιρίδου Ελένη
Αλευριάδου Αναστασία
Παπαδοπούλου Βασιλική
Ιορδανίδης Γεώργιος
Γρίβα Ελένη
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος
Μάρκος Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συμπερίληψη; Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Προσχολική αγωγή; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Εκπαιδευτικοί; Φοιτητές παιδαγωγικών σχολών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
421 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)