Η εμπλοκή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία και η επίδρασή της στις επιδόσεις μαθητών δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Κύριος σκοπός της διατριβής αυτής ήταν η ομαδοποίηση τύπων γονεϊκής συμπεριφοράς και γονεϊκής εμπλοκής, παραγόντων αιτιακής απόδοσης της επίδοσης των μαθητών από τους γονείς τους και κατ' επέκταση η όποια σχέση αναπτύσσεται μεταξύ αυτών των τύπων και της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 990 μαθητές και 911 γονείς τους εκπροσωπημένοι, με αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία, από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Εξήχθηκαν τύποι γονεϊκής εμπλοκής, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των γονέων και των παιδιών τους, όπως επίσης και τύποι γονέων ανάλογα με τα αίτια στα οποία αποδίδουν την επίδοση του παιδιού τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκαν ότι, όταν οι γονείς ασκούν «Άμεση Εποπτεία» στο παιδί τους και επίσης όταν αποδίδουν την επίδοση του σε εξωτερικούς, αστάθμητους παράγοντες, τότε η βαθμολογία του είναι χαμηλή. Αντίθετα, όταν οι γονείς ασκούν «Κοινωνική Υποστήριξη» τότε η επίδοση του είναι υψηλή. Η απόδοση της επίδοσης όμως σε αστάθμητους αλλά ελεγχόμενους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study was the clustering of parental behavior types and parental involvement, causal attribution of students' performance, according to the families' and children's perceptions and by extension any relationship developed between these types and student performance. The survey involved 990 students and 911 parents, with a proportional stratified sampling, from all four prefectures of Crete. Types of parental involvement were exported, according to the perception of parents and their children, as also and types of parents depending on the reasons in which they attribute the achievement of their child. Survey results showed that, when parents were engaged in "Direct Supervision" over their child and also when they attribute performance to external, uncertain factors, then the score is low. On the contrary, when parents exercise "Social Support", then the performance is high. The justification of students' progress to unpredictable still controlled factors result i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28170
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28170
ND
28170
Εναλλακτικός τίτλος
The parental involvement in learning and its influence on student achievement in elementary school
Συγγραφέας
Ζερβουδάκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπρούζος Ανδρέας
Δήμου Γεώργιος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Γκότοβος Αθανάσιος
Κρίβας Σπυρίδων
Μισαηλίδου Πλουσία
Βασιλόπουλος Στέφανος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιδόσεις; Αιτιακή απόδοση; Σχολείο; Οικογένεια; Παιδιά; Τύποι γονεϊκής εμπλοκής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 269 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)