Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της σχέσης οικογένειας και νηπιαγωγείου: διερεύνηση της γονικής εμπλοκής και των παραγόντων που την επηρεάζουν

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα της γονικής εμπλοκής εστιάζοντας στις συμπεριφορές τωνμητέρων όταν τα παιδιά τους φοιτούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τη δομήτης γονικής εμπλοκής επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου όρου και νααναδείξει τη συμβολή σημαντικών παραγόντων. Υιοθετείται μια οικοσυστημική προσέγγιση για τημελέτη της λειτουργίας της εστιάζοντας στα μικροσυστήματα της οικογένειας και του νηπιαγωγείουκαθώς και στις μεσοσυστημικές του σχέσεις. Με βάση την οικολογική θεωρία του UrieBronfenbrenner και τη θέωρηση του «αναπτυξιακού θύλακα» των Super και Harkness, προτείνεται ο«εκπαιδευτικός θύλακας» του παιδιού. Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο οργανώνει και μορφοποιείτις διεργασίες εντός και μεταξύ της οικογένειας και του εκάστοτε εκπαιδευτικού πλαισίου, όπουσυμμετέχει το παιδί, οι οποίες καθοδηγούν και διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές εμπειρίες του. Στοσχήμα αυτό εντάσσεται η «γονική εμπλοκή», η οποία στο πλαίσιο της παρούσης μελέτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study elaborates on the issue of parental involvement, with reference to the Greekmothers’ behaviors, when their child attends the public kindergarten. It focuses on the structure ofparental involvement in an attempt to clarify the term and to highlight the influence of some basicfactors. The second refers to the impact of the ecological factors on its expressions. An ecosystemicapproach is applied to investigate the functioning of parental involvement, focusing on the family andkindergarten microsystems as well as the mesosystem between them. On the basis of the UrieBronfenbrenner’s ecological theory and Super and Harkness’s theoretical model of the“developmental niche” the study describes the child’s “educational niche”. It concerns a model thatdelineates the processes of the family and school dynamics that guide the child’s educationalexperiences. Parental involvement is a part of the child’s “educational niche” and is conceptualized asa complex, multidimenstional and mu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31668
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31668
ND
31668
Εναλλακτικός τίτλος
Psycho-pedagogical dimensions of the relationship between the family and the kindergarten: study of the parental involvement and the factors that may influence its expressions
Συγγραφέας
Πεντέρη, Ευθυμία (Πατρώνυμο: Βαχάρης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ρεκαλίδου Γαλήνη
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος
Σφυρόερα Μαρία
Μανωλίτσης Γεώργιος
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη
Σαπουντζής Αντώνιος
Τάνταρος Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γονική Εμπλοκή; Σχέσεις οικογένειας και σχολείου; Νηπιαγωγείο; Μητέρες; Νηπιαγωγοί; Εκπαιδευτικός θύλακας του παιδιού; Συστημική προσέγγιση; Ποσοτική μεθοδολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
473 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)