Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας στην Α/θμια εκπαίδευση του Ν. Ξάνθης και η εμπλοκή τους στην οργάνωση και αξιολόγηση εθελοντικών προγραμμάτων

Περίληψη

Ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια που αφορά την εκπαίδευσηδιεθνώς, είναι η εμπλοκή των γονέων και της τοπικής κοινωνίας σεαυτήν. Για την αποτελεσματικότερη εμπλοκή θα πρέπει οι εκπαιδευτικοίνα έχουν τη γνώση και τη θέληση να προσεγγίζουν και να δουλεύουν μετις οικογένειες των μαθητών και την τοπική κοινότητα με σκοπό τημεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε ένα δυναμικόπλαίσιο σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία.Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τουςτρόπους συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και της κοινότητας και τηδυνατότητα οργάνωσης από αυτούς και αξιολόγησης εθελοντικώνδραστηριοτήτων.Μέσα από ένα παρεμβατικό πρόγραμμα, στοχεύσαμε στηβελτίωση των σχέσεων των γονιών με το εκπαιδευτικό προσωπικό,όπως επίσης και στην ενεργοποίηση των γονιών και εκπαιδευτικών σεεθελοντικές δραστηριότητες που η πολλαπλασιαστική τους δράση θαέχει ωφέλη και ευεργετήματα με κύριους αποδέκτες τα παιδιά.Το δείγμα αποτελούνταν από 1020 γονείς και 110 εκπαιδευτικούς12 Δημοτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

One of the most important issues concerning educationinternationally is the parents and the community's involvement ineducation. For the most effective involvement, should the teacher havethe knowledge and will to approach and work with families and localcommunity, aiming to the maximization of educational outcomes, in apotential context of school and local community.The fundamental aim of this research is to examine thecooperation forms between teachers, parents and community and alsohow they can organize and evaluate voluntary activities.Through an interventionist programm aiming to the improvementof the relations between parents and educators, we organize voluntaryactivities, which bring benefits to the childrenSubjects of the study were 1020 parents and 110 teachers from12 Primary Schools in Xanthi Prefecture. The interference subjects ofthe study were 140 parents and 20 teachers from 3 Primary Schools.Parents were 75% female and 25% men, 25 years old to 55.The questionnaire that w ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21504
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21504
ND
21504
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers, parents and community partnerships in primary schools,in Xanthi prefecture and their involvement in organization and evaluation of voluntary programs
Συγγραφέας
Καλαϊτζίδης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Κώστα Γεώργιος
Γουργούλης Βασίλειος
Σφυρόερα Μαρία
Κιουμουρτζόγλου Ευθύμιος
Μαυρομάτης Γεώργιος
Ταξιλδάρης Κυριάκος
Λάϊος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Συνεργασία; Εμπλοκή; Εθελοντισμός; Τοπική κοινωνία; Γονείς; Εκπαιδευτικοί; Επιμόρφωση γονέων; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Αξιολόγηση προγραμμάτων; Αξιολόγηση προγραμμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)