Η θεωρία της δραστηριότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία θεμάτων των φυσικών επιστημών σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης: η περίπτωση της έμβιας ύλης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τη διαδικασία εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία εννοιών της έμβιας ύλης, υπό το πρίσμα της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας της δραστηριότητας. Σκοπός μας είναι η διερεύνηση του πώς ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία θεμάτων των φυσικών επιστημών επηρεάζει τις απόψεις και τις διδακτικές πρακτικές τους σε σχέση με το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Παράλληλα, υπό το πρίσμα της θεωρίας της δραστηριότητας, μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης στο συγκεκριμένο σύστημα δραστηριότητας. Η θεωρία της δραστηριότητας, ως μια κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, προσδίδει σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της, η μάθηση, η γνώση και η εξειδίκευση διανέμονται ουσιαστικά μέσα από τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινότητα. Συ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation seeks to investigate the process of primary teachers’ training in Science Education and more specifically in the domain of living things within the sociocultural frame of Activity Theory. The main purpose is to investigate the way that a teachers’ training course in Science Education affects teachers’ views as well as the teaching practices connected with their teaching subjects. Furthermore, the interactions that take place during the teachers’ training course are analyzed within the frame of Activity Theory. Activity Theory is a socio-cultural theory that focuses on social interaction as, according to the basic principles of the theory, teaching and learning, knowledge and expertise are distributed through participation in the community. Within this frame, Activity Theory provides the appropriate tools in order to analyze the ways that individuals as well as groups use the mediating tools towards the object. The analyzing tools provide information about the sociocul ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44138
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44138
ND
44138
Εναλλακτικός τίτλος
Activity theory in science teacher training in formal and informal learning environments: the case of living things
Συγγραφέας
Νάννη, Ευτυχία του Παύλος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Πλακίτση Αικατερίνη
Καλδρυμίδου Μαρία
Κολιόπουλος Δημήτριος
Κουμαράς Παναγιώτης
Κώτσης Κωνσταντίνος
Πολάτογλου Χαρίτων
Σέρογλου Φανή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Διδακτική των φυσικών επιστημών; Θεωρία της δραστηριότητας; εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση; Επιμόρφωση; Ζωντανοί οργανισμοί; έμβια ύλη; Πρωτοβάθμια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xx, 399 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)