Γραμματισμός και φυσικές επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής πρότασης σε μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού στην ενότητα «Στερεά, υγρά και αέρια» Η συγκεκριμένη παρέμβαση βασίστηκε σε σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση των Φυσικών Επιστήμων, καθώς και σε επιλεγμένες δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, με στόχο: (α) την εννοιολογική κατανόηση και (β) την ανάπτυξη του «γραμματισμού» στις Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύαμε οι μαθητές: α) να οικοδομήσουν τις έννοιες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη ενότητα (στερεά, υγρά, αέρια, τήξη εξάτμιση, βρασμός, υγροποίηση), β) να διακρίνουν τις πολλαπλές σημασίες που έχουν κάποιες λέξεις στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής (π.χ. η λέξη βράζω, λιώνω κ.α.) και τη σημασία των ίδιων λέξεων στο πλαίσιο της Επιστήμης, γ) να αναγνωρίσουν τη δομή τις λεξικογραμματικές δομές και να δημιουργήσουν οι ίδιοι κειμενικά είδη της ταξινόμησης της εξήγησης (αιτία-αποτέλεσμα) και της πειραματικής αναφοράς που εμφανίζονται στο λόγο των Φ. ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was the designing, the application and the evaluation of a teaching intervention to Greek pupils in the 6th grade of primary education for the unit “Solids, liquids and gases”. The intervention was based on the modern theories of learning Science's as well as on selective activities of writing and reading, with the aim of: (a) the conceptual comprehension and (b) the development of "Literacy in Science”. In particular our objective was the students: i) to build the concepts that are included in the particular unit (solid liquids, gases, melting, evaporation, boiling), ii) to distinguish the multiple meanings that certain words have in the context of daily life (for example the word boil, melt, etc.) and the meaning of the same words in the context of Science, c) to recognize the structure, the lexicogrammatical structures and to create themselves genres, those of classification explanation (cause-effect) and experimental report, that are presented in the context ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24216
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24216
ND
24216
Εναλλακτικός τίτλος
Literacy and science in primary education
Συγγραφέας
Χατζή, Μαρία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκοτας Παναγιώτης
Σταυρίδου Ελένη
Χαραλαμπάκης Χριστόφορος
Βρεττός Ιωάννης
Τριλιανός Αθανάσιος
Παπαδάτος Ιωάννης
Χαλκιά Κρυσταλλία
Λέξεις-κλειδιά
Γραμματισμός στις φυσικές επιστήμες; Φυσικές επιστήμες, Γλώσσα των; Κειμενικά είδη; Δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Επιστημονικός αλφαβητισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (402 ; 190 σ.), εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)