Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση: στάσεις και αντιλήψεις φιλολόγων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και δή στην αξιοποίησή των στη διδακτική προσέγγιση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Ειδικότερα, διερευνάται η επιρροή που ασκεί το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικο-πολιτισμικό συγκείμενο στη διαμόρφωση των στάσεων και των αντιλήψεων των φιλολόγων -που διδάσκουν αρχαία ελληνικά από μετάφραση- ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο βαθμός εξοικείωσης των φιλολόγων με τις ΤΠΕ, καθώς και ο βαθμός αποτελεσματικότητας της νέας εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εφαρμοστική της διάσταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Επιπλέον, μελετάται η στάση των φιλολόγων ως προς τον νέο τους ρόλο, καθώς και η πρόθεσή τους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Τέλος, αποτιμάται ο βαθμός ένταξης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, και πιο συγκεκριμένα η στάση των φιλολόγων ως προς τον ρόλο των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πραγματικής χρήσης των. Από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation concerns the integration of ICT into education and specifically its use in the teaching approach of the Ancient Greek course from translation. In particular, we examine the influence of the wider socio-economic-cultural context on the formation of attitudes and perceptions of language teachers -who teach Ancient Greek from translation- on the exploitation of ICT. Especially we examine the teachers’ degree of familiarity with ICTs as well as the degree of effectiveness of the new educational technology in its applicative dimension on the lesson of Ancient Greek from translation. In addition, the teachers’ attitude towards their new role is being studied, as well as their intention to use ICT in the teaching act. Finally, the degree of integration of ICT in the teaching practice and more specifically the teachers’ attitude towards the role of ICT in its actual use is assessed.The findings of the research reveal the positive perception of teachers concerning ICT rega ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41408
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41408
ND
41408
Εναλλακτικός τίτλος
ICT’s use in the teaching of ancient greek course from translation: attitudes and perceptions of teachers
Συγγραφέας
Λούμος, Ηλίας του Πολυχρόνης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Κασσωτάκης Μιχαήλ
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή
Κυνηγός Πολυχρόνης
Φρυδάκη Ευαγγελία
Μιχάλης Αθανάσιος
Σμυρναίου Ζαχαρούλα
Μηλίγκου Ευανθία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Στάσεις; Αρχαία ελληνικά; ΤΠΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
633 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)