Η διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην Ά Γυμνασίου: διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών και μαθητών για το μάθημα και το διδακτικό εγχειρίδιο "Αρχαία Ελληνική γλώσσα" της Ά Γυμνασίου

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία έγινε μια συστηματική προσπάθεια να διερευνηθεί ο βαθμός που το διδακτικό εγχειρίδιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου ανταποκρίνεται στους στόχους και τις προδιαγραφές που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα: πρωτίστως, μέσω της ανάλυσης του περιεχομένου μελετήθηκε ο βαθμός αντιστοιχίας του διδακτικού εγχειριδίου στους στόχους και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα θεσμικά κείμενα και σε δεύτερο επίπεδο διερευνήθηκε η στάση των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν το εν λόγω μάθημα, και των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, απέναντι στο μάθημα και το διδακτικό εγχειρίδιο του μαθήματος. Διεξήχθη μια δειγματοληπτική έρευνα σε πανελλαδική κλίμακα, συμμετείχαν σε αυτήν συνολικά διακόσιοι επτά (207) εκπαιδευτικοί και εννιακόσιοι τρεις (903) μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου και επιχειρήθηκε η ανίχνευση των απόψεών τους σχετικά με τη χρη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study a systematic effort was made to investigate the extent to which the student's book "Ancient Greek language" of the 1st grade of the Secondary school corresponds to the objectives and specifications set by the curriculum. The investigation was carried out at two levels: firstly, through the content analysis, the degree of correspondence of the student's book with the objectives and specifications defined by the institutional texts was studied and at second level the attitudes of the teachers, who teach this course and of the students of the First High School, who first come into contact with the Ancient Greek Language, ,against the lesson and the teaching manual of the course were investigated. A sample survey was conducted on a nationwide scale, a total of two hundred and seven (207) teachers and nine hundred three (903) students of the 1st grade of Secondary school took part in it and their their attitudes towards the usefulness of teaching ancient Greek and towards t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45404
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45404
ND
45404
Εναλλακτικός τίτλος
The teaching of the Ancient Greek language at the 1st grade of secondary school: teachers' and students' attitudes towards the lesson and the student's book "Ancient Greek language" of the 1st grade of secondary school
Συγγραφέας
Σακέλλη, Δέσποινα του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Φουντοπούλου Μαρίζα
Γούτσος Διονύσης
Μηλίγκου Ευανθία - Έλλη
Φρυδάκη Ευαγγελία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Βέρδης Αθανάσιος
Μιχάλης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαία ελληνική γλώσσα; Εκπαιδευτική έρευνα; Διδακτικό εγχειρίδιο; Εκπαιδευτικός; Μαθητής; Α' Γυμνασίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)