Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: η αξιολόγηση και η ανάλυση εκπαιδευτικού λογισμικού για το γλωσσικό μάθημα

Περίληψη

Η έρευνα που παρουσιάζω στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνών με αντικείμενο τις προδιαγραφές της διδασκαλίας, εν γένει, και τις "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" ειδικότερα. Σκοπό της έρευνας αποτέλεσαν η αξιολόγηση και η ανάλυση τριών τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα λογισμικά αυτά αξιολόγησα και ανέλυσα από τεχνολογική και τεχνική, ψυχολογική και παιδαγωγική, γλωσσοδιδακτική και κοινωνιογλωσσολογική, καθώς και από κοινωνιολογική άποψη και παράλληλα, συνέκρινα το περιεχόμενό τους. Επιπροσθέτως, επιχείρησα να διερευνήσω την περιρρέουσα ατμόσφαιρα παραγωγής τους. Όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, εφάρμοσα ένα μεθοδολογικό "παράδειγμα" αξιολόγησης και ανάλυσης του υπό έρευνα υλικού, το οποίο συνιστά μια σύνθεση παραδειγμάτων της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, της ερμηνευτικής μεθόδου, καθώς και δύο "κριτικών" παραδειγμάτων ανάλυσης του λόγου των κειμένων των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study I present the aim, the process and the results of my research that is the qualitative evaluation and content analysis of educational software, specifically of three multimedic titles, that support the Modern Greek language teaching. I evaluate and analyze four dimensions of the multimedic titles (technological and graphical, educational and psychological, language-didactical and sociolinguistic, sociological) applying two methodological paradigms of Qualitative Content Analysis, Hermeneutics, Siegffried Jager's paradigm of Critical Discourse Analysis and the "Grammar" of Visual Design that has been proposed by Gunther Uress and Theo van Ceenwen. My research shows that the technological and graphical characteristics of multimedic titles are not of high quality. The multimedic serve the individualized learning, their content is based on behavioral learning theories, they teach the standard/formal Modern Greek language and they reproduce prejudices and stereotypes about the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/19026
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/19026
ND
19026
Εναλλακτικός τίτλος
Information and communication technologies in Greek compalsory education: the evaluation and analysis of educational software for the language teaching subject
Συγγραφέας
Μπουραντάς, Όθωνας (Πατρώνυμο: Α.)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπονίδης Κυριάκος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Παπαναούµ Ζωή
Χατζηδήµου Δημήτριος
Χατζησαββίδης Σωφρόνης
Χοντολίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ); Εκπαίδευση; Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού; Ανάλυση εκπαιδευτικού λογισμικού; ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία; ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
414 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)