Η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο έργο τους: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Περίληψη

Η μελέτη αυτή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η διερεύνηση του βαθμού αυτο-αποτελεσματικότητας (self-efficacy) εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο έργο τους. Επιμέρους στόχοι της είναι να καταδειχθούν οι απόψεις εκπαιδευτικών και στελεχών για την αποτελεσματικότητα στο έργο τους, να διερευνηθούν οι απόψεις τους για τα επιμορφωτικά προγράμματα, να καταγραφεί ο βαθμός αυτο-αποτελεσματικότητάς τους σε σχέση με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και να κατατεθούν οι προτάσεις τους προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η επιστημονική συζήτηση για την έννοια της αυτο-αποτελεσματικότητας, καθώς και η σχετική βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην παρουσία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στη σχέση τους με την καλλιέργεια των γραμματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe present thesis is subsumed into the scientific field of the use of information and communication technology (ICT) in education and its administration. Its main purpose is to investigate the degree of self-efficacy among teachers, school principals and teacher consultants in relation to the use of ICT in their educational work. Other objectives aim to show the views teachers and other educational executives share regarding their efficiency in their work, explore their views about the training programmes, evaluate the degree of self-efficacy in relation to ICT education use and finally, to submit their proposals in order to become more efficient in their work. In the first part, a scientific debate about the meaning of self-efficacy is being presented with a relevant bibliographic and research review. Later, a reference follows regarding the ICT’s presence in education; its relation to the cultivation of literacy and its contribution to the administration of education. An educative p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37361
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37361
ND
37361
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers and education executives’ efficacy in relation to utilizing information and communication technology (ICT) in their work: a theoretical and empirical approach
Συγγραφέας
Τσακιρίδου, Δόμνα (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαναούμ Ζωή
Χατζηδήμου Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Ξωχέλλης Παναγιώτης
Αντωνίου Χρήστος
Δημητριάδης Σταύρος
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αυτο-αποτελεσματικότητα; Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ); Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο; Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Διοίκηση εκπαίδευσης και ΤΠΕ; Αυτο-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
447 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)