Διερεύνηση των αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

Περίληψη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να διερευνηθούν όχι μόνο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών (ΠΕ04) που παρακολουθούν την επιμόρφωση Β’ επιπέδου σχετικά με την ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και οι πρακτικές που ακολουθούν κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν. Στην έρευνα συμμετείχαν 146 εκπαιδευτικοί ΠΕ04 από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια pre και post (με κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις) και ημιδομημένες ατομικές συνεντεύξεις pre και post αντίστοιχα. Η ανάπτυξη των ερευνητικών εργαλείων (όπως και του ίδιου του προγράμματος επιμόρφωσης Β’ επιπέδου) καθώς και η ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων βασίστηκε στο μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (TPACK) των Mishra και Koehler. Από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων προέκυψε ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών καθώς και οι πρακτικές τους σχετικά με τις Τ.Π.Ε αλλάζουν μέσα από την επιμόρφωση Β’ επιπέδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aimed to inquire and evaluate the outcomes of the Greek ICT professional development program (also known as B level) regarding the beliefs and the practices (before, and after) of 146 science teachers from all over Greece who have participated in it. We actually wanted to evaluate the level of ICT integration in class not only during the program but after the program as well. For the study, we used pre and post questionnaires (with closed-ended and open-ended questions) and pre and post semi-structured personal interviews. The design of the research tools (as the ICT professional development program as well) and of the research data were based on Technological Pedagogical Content Knowledge model (TPACK) introduced by Mishra and Koehler. The statistic analysis of the questionnaire results and the analysis of the interview data showed that the beliefs and practices of science teachers concerning ICT integration have changed through the B’ level ICT professional development pro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39433
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39433
ND
39433
Εναλλακτικός τίτλος
Inquiring teachers' beliefs and practices over the pedagogical exploitation of ICT
Συγγραφέας
Σαμαντά, Αγγελική (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τσελφές Βασίλειος
Ασκούνη Κανέλλα
Ψύλλος Δημήτριος
Γιαλαμάς Βασίλειος
Σφυρόερα Μαρία
Χαλκιά Κρυσταλλία
Σπύρτου Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
ΤΠΕ; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)