Συμβολή στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για την εκπαίδευση περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθοδολογίας κατάλληλης για εκπαίδευση περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές Λυκείου διαφόρων κατευθύνσεων σπουδών τα οποία αφορούσαν διαφορετικά γνωστικά πεδία. Τα γνωστικά πεδία αυτά σχετίζονταν με την επιστήμη της Χημείας, με τις επιστήμες των Οικονομικών και του Marketing καθώς επίσης με τον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Το δείγμα ήταν 342 μαθητές Λυκείου και των 3 κατευθύνσεων σπουδών (θετική, τεχνολογική, θεωρητική). Εξετάζοντας τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα - Σχετικά με το αν το δείγμα και κατ’ επέκταση ο πληθυσμός χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους στην προσπάθεια απόκτησης νέων γν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation, which was elaborated in the laboratory of Environmental Chemistry in the department of Chemistry in the National and Kapodistriako University of Athens, has as its aim the ‘Elaboration and application of appropriate methodologies for the Environmental Education and Education for Sustainable Development’. In order to achieve this aim questionnaire were created and applied to Lycee’s students of different studying directions, questionnaires which refer todifferent cognitive fields. These cognitive fields were related to the sciences of Chemistry, Economics and Marketing as well as to the domain of Environmental Education and to the Education for sustainability. The sample consisted of 342 Lycee’s students from all three studying directions (exact sciences, technological sciences, theoretical sciences). Through the examination of the results, the following conclusions can be extracted • When related to if the sample and, by extension, the population uses specific ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35238
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35238
ND
35238
Εναλλακτικός τίτλος
Elaboration and application of appropriate methodologies for the environmental education and education for sustainable development
Συγγραφέας
Μήλιος, Νεκτάριος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτη Δέσποινα
Δασενάκης Εμμανουήλ
Τζουγκράκη Χρύσα
Αριανούτσου-Φαραγκιτάκη Μαργαρίτα
Ζέρη Χριστίνα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αειφόρος ανάπτυξη; Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη; Θεωρίες μάθησης; Γνωστικά μοντέλα; Εφαρμογή μεθοδολογίας εκπαίδευσης για την αειφορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
411 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)