Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον σε θέματα που αφορούν την ενέργεια

Περίληψη

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η παραγωγή και η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού υλικού για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν την ενέργεια. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού συντάχθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει υποκλίμακα γνώσεων με ερωτήσεις τετραπλής επιλογής και υποκλίμακα στάσεων πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Η υποκλίμακα των γνώσεων έχει δείκτη Cronbach α=0,831 και α=0,837 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα. Η υποκλίμακα των στάσεων έχει δείκτη Cronbach α=0,686 και α=0,769 για το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα και η παραγοντική ανάλυση έδωσε τέσσερις παράγοντες, η ερμηνεία των οποίων είναι: «η περιγραφόμενη συμπεριφορά», «η ενδεχόμενη συμπεριφορά», «η αίσθηση της αποτελεσματικότητας της προσωπικής πράξης» και «ο αειφορικός προσανατολισμός της θετικής στάσης για το περιβάλλον». Η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού εξετάσθηκε με τη μέθοδο του προελέγχου και μεταελέγχου με τη χρήση π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the current research project has been the production and investigation of the effectiveness of educational material on the environment and sustainable development related to energy issues. The assessment of the educational material was conducted through the design of an original questionnaire, which comprises four- option multiple choice questions and an attitude scale based on the five-point Likert scale. The amendments on the questionnaire resulted in a Knowledge Scale with Cronbach's Coefficient a=0,831 and a=0,837 for Junior High and High School respectively. The Cronbach's Coefficient Alpha for the Attitude Scale is a=0,686 and a=0,769 for Junior High and High School respectively and the factor analysis resulted in four factors, which can be interpreted as: 'the verbal commitment', 'the action commitment', 'the efficacy perception of personal action' and 'the sustainable orientation of the positive attitude towards the environment'. The effectiveness of the educational ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28749
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28749
ND
28749
Εναλλακτικός τίτλος
Application of educational material for the sustainable development and the environment on issues regarding energy
Συγγραφέας
Δικαιάκος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σκούλλος Μιχαήλ
Βαλαβανίδης Αθανάσιος
Φλογαΐτη Ευγενία
Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη Μαργαρίτα
Δασενάκης Εμμανουήλ
Παπαρηγοπούλου-Καμαριωτάκη Μαρία
Σταμπάκη-Χατζηπαναγιώτου Δέσποινα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αειφόρος ανάπτυξη; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Ενέργεια; Αειφορικός προσανατολισμός; Ενδεχόμενη συμπεριφορά; Περιγραφόμενη συμπεριφορά; Αίσθηση αποτελεσματικότητας της προσωπικής πράξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 353 σ., πιν., σχημ., γραφ. + 1 CD Δεδομένων
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)