Στάσεις μαθητών/μαθητριών απέναντι στο περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο

Περίληψη

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Π.Π.), παγκόσμια και τοπικά, είναι μεγάλα, πολύπλοκα και συνδέονται κυρίως με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχουν οικονομικο-πολιτικό υπόβαθρο και κοινωνική διάσταση. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα απέναντι στην εξάπλωση και επέκταση της «φτηνής» ζωής που δημιουργείται από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς, κεντρικός της σκοπός είναι η δημιουργία πολιτών που γνωρίζουν, νοιάζονται και προστατεύουν το περιβάλλον.Η γνώση των Π.Π. και οι φιλικές προς το περιβάλλον στάσεις, αποτελούν στοιχεία που συνδέονται με την έκφραση υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς. Η απόκτησή των παραπάνω δεξιοτήτων μπορεί να γίνει μέσα από τη συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Π.Ε.). Είναι χρήσιμο αυτές οι δεξιότητες να αποκτώνται νωρίς, από άτομα νεαρά σε ηλικία όπως για παράδειγμα τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Επίσης, είναι σημαντικό η συμμετοχή σε Π.Π.Ε. να γίνεται για όσο το δυνατόν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Environmental problems (E.P) either global or local are big, complex and mainly linked to human activity. They have an economic and political background while they bear a social dimension. Environmental Education (EE) around the world and in Greece may become a barrier against the expansion and the spreading of this "cheap" life created through environmental degradation. Its main goal is to train knowledgeable, caring citizens who will protect the environment.Knowing the EP and environmentally friendly attitudes are elements linked to an environmentally responsible behavior. These skills can be acquired through participation in Environmental Education Programs (EEP). It is crucial that these skills are acquired early, at a young age, as for example at the elementary school age. Moreover, it is important that participation in EEPs lasts as long as possible, since this way, the environmental friendly attitude is enhanced. All the above strengthen and increase the possibility to establish ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30436
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30436
ND
30436
Εναλλακτικός τίτλος
Attitudes of pupils towards the environment and the environmental problems through their participation in environmental education programs at school
Συγγραφέας
Σιώκη, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Καΐλα Μαρία
Δημητρίου Αναστασία
Θεοδωροπούλου Έλενα
Γεωργόπουλος Αλέξανδρος
Ξανθάκου Ποτίτσα
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Μόγιας Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Στάσεις; Περιβάλλον; Μαθητές; Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης; Εκπαιδευτικοί; Περιβαλλοντικά προβλήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
403 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)