Η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών που φοιτούν σε μονοθέσια και ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία

Περίληψη

Τα ολιγοθέσια σχολεία καλύπτουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των μαθητών στις επαρχιακές περιοχές. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει συγκριτικά την αυτοαντίληψη των μαθητών που φοιτούν σε ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία και στα επιμέρους πεδία της όπως: ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων, συναισθηματικής συμπεριφοράς σε ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, αυτοεικόνας και αθλητικών δεξιοτήτων. Επιπλέον η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε να εξετάσει όσες αξίες έχουν διαμορφώσει οι μαθητές καθώς επίσης και τα κίνητρα που αναδεικνύει το περιβάλλον κάθε τύπου σχολείου. Τέλος με τη μελέτη αυτή εξετάστηκε και η επίδοση των μαθητών των δυο τύπων σχολείων, στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Η αυτοαντίληψη, οι αξίες και τα κίνητρα μετρήθηκαν με την ‘Κλίμακα Αυτοαντίληψης Μαθητών’ των Gresham, Elliott, Evans_Fernandez, ενώ η επίδοση μετρήθηκε με ένα τεστ αξιολόγησης στα δυο μαθήματα, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνήτρια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Αναλυτικό Πρόγραμμα ύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Small schools with multigrade classes are dominating in rural areas. The aim of this study was to examine the self-concept of students in multigrade and single grade schools in sectors such as academic and social skills, emotional behavior in academic and social skills, self-image and athletic skills. Furthermore, this study sought to examine the values obtained by students as well as the motivations that highlight each type of school. Finally, the study examined the performance of students in Greek Modern Language and Mathematics. The self-concept, the values ??and motivations were measured with the "Student Self-concept Scale' of Gresham, Elliott, Evans_Fernandez, while the school achievement was measured by an evaluation test in two subjects, created by the researcher, according to the proposed curriculum material. The sample consisted of 1148 students of fifth and sixth grade of multigrade and single grade schools, while the selection of the sample was by 'stratified' and by 'clust ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25769
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25769
ND
25769
Εναλλακτικός τίτλος
The cognitive, social and emotional development of students attending one-room schools and multigrade primary schools
Συγγραφέας
Πιστιόλη, Ελένη (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπρόυζος Ανδρέας
Δήμου Γεώργιος
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Γκοτόβος Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Κρίβας Σπυρίδων
Παπασταμάτης Αδαμάντιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ολιγοθέσιο δημοτικό σχολείο; Πολυθέσιο δημοτικό σχολείο; Αυτοαντίληψη μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου; Σχολική επίδοση μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου; Γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη μαθητών δημοτικού; Αξίες που αποκτούν οι μαθητές καθώς φοιτούν στους δυο τύπους σχολείων; Κίνητρα που παρέχει το περιβάλλον ολιγοθέσιου & πολυθέσιου σχολείου; Επαρχιακή εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
394 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)