Κίνητρα, συναισθήματα και επιδόσεις μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: αλληλεπιδράσεις με τα κίνητρα και τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολικής τάξης

Περίληψη

Η διατριβή εξέτασε παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση των κινήτρων μαθητών με το συναίσθημα και την επίδοσή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 949 μαθητές, που προέρχονταν από 49 τμήματα και 98 εκπαιδευτικοί, που δίδασκαν στα ίδια τμήματα.Όσον αφορά στους μαθητές, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ του προσανατολισμού των στόχων επίτευξης, της αντίληψης της ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας και της αντικειμενικής ικανότητας αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών, δηλαδή το θετικό και αρνητικό συναίσθημα, το άγχος εξέτασης και τη σχολική τους επίδοση. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις των στόχων επίτευξης των μαθητών με τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, σε αλληλεπίδραση με την αντικειμενική ικανότητα των μαθητών αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Παρόμοια, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ των στόχων επίτευξης στη διδασκαλία, της αντίληψης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study examined factors that influence the relationship between students’ motivation with their emotions and grades. Participants were 949 students from secondary schools located in northern Greece. Students belonged to 49 intact classes. The study also included 98 teachers who taught in those classrooms.With regard to students, we investigated the relationships between students’ achievement goals orientations, self-efficacy and emotion perception ability with the academic results (i.e., positive and negative affect, test anxiety and school performance). Also, we investigated the relationships between students’ achievement goals orientation with academic results in interaction with students' emotion perception ability. Similarly, concerning teachers, we investigated the relationships between teachers’ goal orientations in teaching, self-efficacy at work and perceived traits of emotional intelligence with positive and negative affect. Moreover, we investigated at class level ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35242
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35242
ND
35242
Εναλλακτικός τίτλος
Secondary students' motivation, affect and performance: interactions with students' and teachers' motivation and affect in class level
Συγγραφέας
Βάσιου, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρέου Ελένη
Καφέτσιος Κωνσταντίνος
Μεταλλίδου Παναγιώτα
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Σαραφίδου Γιασεμή
Δερμιτζάκη Ειρήνη
Μπονώτη Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κίνητρα; Στόχοι επίτευξης; Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας; Θετικό/αρνητικό συναίσθημα; Συναισθηματική νοημοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
308 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)