Διαπροσωπικές σχέσεις στο νηπιαγωγείο. Αντιλήψεις νηπιαγωγών και μαθητών για τις μεταξύ τους σχέσεις

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ νηπιαγωγών και μαθητών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών και των παιδιών για τη μεταξύ τους σχέση και κατα­γράφονται οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για την προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον εξετάζονται τα κριτήρια που χρησι­μοποιούν τα παιδιά για να «αξιολογήσουν» την ποιότητα της σχέσης με τη νηπια­γωγό τους, καθώς και ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στις αντιλήψεις νηπιαγωγών και παιδιών για την ποιότητα της σχέσης τους. Η προσέγγιση του θέματος επιχει­ρείται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος. Παρουσιάζονται η θε­ωρία της προσκόλλησης και η αυτοσυστημική θεωρία και περιγράφονται βασικοί άξονες των θεωριών αυτών. Γίνεται αναφορά στα προβλήματα που σχετίζονται με την προσπάθεια διερεύνησης και εκτίμησης των αντιλήψεων των μικρών παιδιών από θεωρητική και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The interpersonal relationships between kindergarten teachers and children constitute the subject of this study. More specifically, their perceptions for this relationship are being thoroughly looked into. Furthermore, kindergarten teachers’ perceptions concerning the children’s adjustment to the school environment are being recorded. In addition, the criteria used by children to assess the quality of their relationship with their kindergarten teachers are being examined, as well as the correlation between teachers’ and children’s perceptions regarding the quality of their relationship. The topic is being approached both from a theoretical and an empirical level. In the theoretical part the theoretical framework of the current dissertation is being presented and analyzed. The attachment theory and the self-system theory are being presented and their basic principles are being described. The problems related to the research and assessment of small children’s perceptions both from a the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15436
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15436
ND
15436
Εναλλακτικός τίτλος
Interpersonal relationships in kindergarten. Kindergarten teachers' and children's perceptions of their relationships
Συγγραφέας
Γρηγοριάδης, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπίκος Κωνσταντίνος
Ξωχέλλης Παναγιώτης
Κοντοπούλου Μελανθία
Χατζησαββίδης Σοφρώνης
Γερμανός Δημήτρης
Τζουριάδου Μαίρη
Καψάλης Αχιλλέας
Κυρίδης Αργύρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπροσωπικές σχέσεις; Σχέση νηπιαγωγού-μαθητή; Σχολική παιδαγωγική; Αλληλεπίδραση; Κοινωνιολογία σχολικής τάξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
373 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)