Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία: σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος με γνωστικό πλαίσιο τη Βιολογία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση της δυνατότητας σχεδιασμού ενός μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει αποτελεσματικά παιδιά προσχολικής ηλικίας (α) στην οικοδόμηση βασικής οικολογικής γνώσης, και (β) στην εξοικείωσή τους με την έννοια της αειφορίας και άλλες κοινωνικο-περιβαλλοντικές έννοιες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους ευαισθησίας. Η μελέτη εντάσσεται μεθοδολογικά στην «έρευνα σχεδιασμού μαθησιακών περιβαλλόντων» («educational design research»). Έτσι, ξεκινά με τη «διερευνητική φάση» κατά την οποία σχεδιάσαμε την πρώτη εκδοχή του μαθησιακού περιβάλλοντος. Στον σχεδιασμό λάβαμε υπόψη μας τρεις προσεγγίσεις, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομισμού: (α) την «προσέγγιση πιθανών σεναρίων για το μέλλον» («possible future approach»), (β) την προσέγγιση «problem seekers-problem solvers-action takers», και (γ) την «προσέγγιση με βάση ένα κεντρικό ερώτημα» («prob ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD study aims at exploring the possibility of designing a learning environment that could effectively support preschool children in (a) building basic ecological knowledge, and (b) getting familiar with the idea of sustainability as well as other socio-environmental ideas that could contribute to the enhancement of children’s environmental and social awareness. The study follows the ‘educational design research method’. So, it starts with an ‘exploratory phase’ during which we designed the first version of the learning environment. The design was informed by three approaches that are integrated in the broader theoretical framework of ‘constructivism’: (a) the ‘possible future’ approach, (b) the ‘problem seekers - problem solvers - action takers’ approach, and (c) the ‘problem posing’ approach. After the ‘exploratory phase’, we carried out three ‘research cycles’ with 4.5-5.5-year-old children (N=20, N=15, N=30, respectively). In each cycle, we (a) implemented the corresponding ve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49855
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49855
ND
49855
Εναλλακτικός τίτλος
Education for sustainable development in preschool: design, implementation and evaluation of a learning environment with a knowledge framework in Biology
Συγγραφέας
Κασιμάτη, Μαρία-Χριστίνα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Εργαζάκη Μαρία
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Ζόγκζα Βασιλική
Κολιόπουλος Δημήτριος
Γασπαράτου Ζαχαρούλα
Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα
Κορφιάτης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Προσχολική ηλικία; Εκπαίδευση για την αειφορία; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Έρευνα Σχεδιασμού Μαθησιακών Περιβαλλόντων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)