Διερεύνηση των αντιλήψεων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα σχετικά με τον ρόλο του σύγχρονου σχολείου στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο να διερευνήσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σύγχρονο σχολείο στην προαγωγή της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, μέσα από τις απόψεις στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται οι έννοιες και η προβληματική της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, όπως επίσης και θέματα διοίκησης ενός αειφόρου σχολείου. Κεντρικό ρόλο στην ερευνητική διαδικασία κατέχει η επιλογή της ποιοτικής έρευνας. Για τη συλλογή του υλικού διενεργήθηκαν ατομικές προσωπικές συνεντεύξεις, ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις και οι στάσεις των συμμετεχόντων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος σαράντα (40) στελέχη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους Νομούς Έβρου και Ροδόπης. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη με δέκα ανοιχτά ερευνητικά ερωτήματα που οδήγησαν σε πέντε άξονες: (1) αειφορία-αειφόρος ανάπτυξη, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation, having as a guide the principles of Education for the Environment and the Sustainability, aims to identify, research and study the role that modern school can play in promoting education for the environment and the sustainability , through the perceptions of primary education executives. The theoretical part presents the concepts of sustainability, sustainable development, the framework of education for the environment and the sustainability, as well as management issues of a sustainable school. As data collection tool was used interview. Individual interviews were conducted to collect the research material. Forty (40) primary education executives from the eastern Macedonia and Thrace region, especially from the Evros and Rodopi Prefectures participated in this research. The main research questions formulated the following five (5) axes: (1) sustainability and sustainable development, (2) sustainable school, (3) education for the environment and the sustainability, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48187
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48187
ND
48187
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring the perceptions of primary education executives in Greece about the role that modern school can play in promoting education for the environment and the sustainability
Συγγραφέας
Δουλάμη, Ευγενία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρίου Αναστασία
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Λιαράκου Γεωργία
Μαλανδράκης Γεώργιος
Μόγιας Αθανάσιος
Δραμαλίδης Αχιλλέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αειφορία; Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία; Αειφόρο σχολείο; Στελέχη εκπαίδευσης; Ενεργός πολίτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
544 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)