Αναγνώριση προηγούμενης γνώσης ενηλίκων στο πλαίσιο παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων: έρευνα πεδίου στους υπάρχοντες φορείς πιστοποίησης, παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων και προτάσεις για περαιτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να διερευνήσει το ζήτημα της αναγνώρισης προηγούμενης γνώσης ενηλίκων μέσα από μία έρευνα πεδίου στους υπάρχοντες φορείς πιστοποίησης, αλλά και να εξετάσει κατά πόσο στην Ελλάδα ακολουθούνται ευρωπαϊκά πρότυπα. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με ερωτηματολόγιο σε ένα δείγμα 352 ατόμων, καθώς και η ποιοτική μέθοδος με προσωπικές συνεντεύξεις εργαζομένων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρων πιστοποίησης προηγούμενης γνώσης. Διαπιστώθηκε πως η αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης είναι σημαντική εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της κινητικότητας των εργαζομένων και της ανεργίας δεδομένου ότι οδηγεί σε οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να εδράζεται σε δύο πυλώνες: απόκτηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο αναγνώρισης προηγούμενης γνώσης στην Ελλάδα. Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας έγκειται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to investigate the issue of adult prior knowledge recognition with fieldwork in the existing certification institutes and to examine whether European standards are followed in Greece. The quantitative analysis was based on 352 questionnaires and the qualitative analysis was based on interviews of employees at adult education institutions and centers of certification of prior knowledge. Recognition of prior knowledge has been found to be important due to economic crisis, worker mobility and unemployment as it leads to economic, social and environmental development. This development should be based on two axes: the acquisition of educational and professional qualifications. However there are significant problems and challenges that characterise the existing framework for recognising prior knowledge in Greece. The innovation of this research lies in the fact that existing literature review is presented in relation to the recognition of prior knowledge in Greece a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49251
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49251
ND
49251
Εναλλακτικός τίτλος
Recognition of adult prior knowledge in the context of adult education providing services: fieldwork on existing certification institutions, adult education service providers and suggestions for further completion of the recognition procedure based on the European standards
Συγγραφέας
Μπούτσκου, Λεμονιά (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας . Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Σταμπουλής Μιλτιάδης
Βαλκάνος Ευθύμιος
Καραλής Αθανάσιος
Χρυσάκης Εμμανουήλ
Μπουτσιούκη Σοφία
Φραγκούλης Ιωσήφ
Φαχαντίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Aναγνώριση προηγούμενης γνώσης ενηλίκων; Φορείς πιστοποίησης; Προσόντα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)