Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία

Περίληψη

Τα διάφορα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το κλίμα της Γης. Η κλιματική αλλαγή είναι μια σημαντική και αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απειλές. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εντοπίζονται και να είναι συχνά μη αναστρέψιμοι. Οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων συντελεστών στην παγκόσμια επιβάρυνση της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του υποσιτισμού - εκτιμάται ότι σκοτώνει 3,7 εκατομμύρια άτομα ετησίως), τη διάρροια (1, 9 εκατομμύρια) και την ελονοσία (0,9 εκατομμύρια άτομα ετησίως). Τέτοιες καταστάσεις καθώς και άλλες επιπτώσεις στην υγεία θα επηρεαστούν όλο και περισσότερο καθώς η κλιματική αλλαγή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Various scientific data show that human activities affect the Earth's climate. Climate change is a significant and emerging threat to public health and is one of the greatest environmental, social and economic threats. According to the World Health Organization, the health risks associated with climate change can be particularly significant, vary depending on the geographical area in which they are located, and are often irreversible. Risk factors related to climate change and disease are among the most important contributors to the global health burden, including malnutrition - estimated to kill 3.7 million people a year), diarrhea (1.9 million) and malaria 0.9 million people per year). Such conditions as well as other health effects will be increasingly affected as climate change accelerates due to their negative effects on food production, water supply and human resistance to hosts and pathogens. The aim of this thesis is to critically study and first present the efforts of the inte ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Verschiedene wissenschaftliche Daten zeigen, dass menschliche Aktivitäten das Klima der Erde beeinflussen. Der Klimawandel ist eine bedeutende und aufkommende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit und eine der größten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedrohungen. Die mit dem Klimawandel verbundenen Gesundheitsrisiken können laut Weltgesundheitsorganisation WHO besonders groß sein, je nach geografischem Gebiet variieren und sind oft irreversibel. Risikofaktoren im Zusammenhang mit Klimawandel und Krankheiten gehören zu den wichtigsten Faktoren für die globale Gesundheitsbelastung, darunter Unterernährung - schätzungsweise 3,7 Millionen Menschen sterben pro Jahr, Durchfall (1,9 Millionen) und Malaria (1,9 Millionen). 0,9 Millionen Menschen pro Jahr). Solche Bedingungen sowie andere gesundheitliche Auswirkungen werden durch die Beschleunigung des Klimawandels aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion, die Wasserversorgung und die menschliche Resi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49536
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49536
ND
49536
Εναλλακτικός τίτλος
Climate change and its impact on Public Health
Klimawandel und seine Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit
Συγγραφέας
Καραγιαννοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Γεωγραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπάλιας Γεώργιος
Δελλαδέτσιμας Παύλος-Μαρίνος
Κατσαφάδος Πέτρος
Κουρέτας Δημήτριος
Μοιρασγεντής Σεβαστιανός
Παπανικολάου Γεώργιος
Αναστασίου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Παγκόσμια και πλανητική αλλαγή, κλιματική αλλαγή
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Δημόσια/περιβαλλοντική υγεία και Υγεία της εργασίας
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσια υγεία και μεταδιδόμενες ασθένειες; Αρθρόποδοι φορείς ασθενειών; Κλιματική αλλαγή; Κλιματική υγεία και Δημόσια υγεία; Κλιματική υγεία και ασφάλεια τροφίμων και διατροφική ανασφάλεια; Κλιματική υγεία και ψυχική υγεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)