Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

Περίληψη

Στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι αναζητήσεις σε επίπεδο θεωρίας και έρευνας έχουν οδηγήσει στη διαμόρφωση ιδιαίτερης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, η εφαρμογή της οποίας αφενός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενηλίκους και αφετέρου συνεπάγεται συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού τους. Καθώς τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων διοργανώνονται συνήθως στο πλαίσιο διαφόρων φορέων, η δυνατότητα τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους καθορίζεται από το εκάστοτε περιβάλλον σχεδιασμού, εσωτερικό και εξωτερικό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φορέα συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον σχεδιασμού, ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον συγκαταλέγεται το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία του. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, κατεξοχήν αρμοδίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The quest on theoretical and empirical research on the scientific field of adult education has led to the development of a particular educational methodology, the application of which is a necessary prerequisite for the implementation of effective programs addressed to adults and results to concrete specifications for their design. As adult education programs are usually organized in the context of various institutions, the ability to follow these specifications during design and implementation is defined by the relevant internal and external design environment. The specific characteristics of each institution form the internal design environment, while the external environment consists of the wider institutional framework which affects, directly or indirectly, its function. This study aims at the research of the design and implementation procedure of programs of the General Secretariat for Lifelong Learning, which is the main public institution for adult education in Greece, with a lo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30097
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30097
ND
30097
Εναλλακτικός τίτλος
Planning adult education programs in Greece: the case of General Secretariat for Lifelong Learning
Συγγραφέας
Λευθεριώτου, Πιέρα (Πατρώνυμο: Αιμίλιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξης
Λιοναράκης Αντώνης
Καραλής Θανάσης
Βεργίδης Δημήτρης
Ραβανής Κωνσταντίνος
Βαλκάνος Ευθύμιος
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων; Μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων; Οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων; Λαϊκή επιμόρφωση και εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
833 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)