Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές διά βίου μάθησης στην Ελλάδα: διερεύνηση της επίτευξης των στόχων της απασχολησιμότητας και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των επιδράσεων της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διά βίου μάθηση (ΔΒΜ) στις πολιτικές για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα, και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) στην Ελλάδα, ως προς την επίτευξη των στόχων της απασχολησιμότητας και της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, εστιάζοντας στους ανέργους. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, επιχειρείται η επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τις έννοιες της απασχολησιμότητας και της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, οι οποίες αποτελούν δύο συμπληρωματικούς στόχους των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη ΔΒΜ. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, προσεγγίζονται κριτικά οι πολιτικές της ΕΕ για τη ΔΒΜ και οι επιδράσεις τους στην εκπαιδευτική πολιτική για τη ΔΒΜ στην Ελλάδα, με ερμηνευτικό εργαλείο την έννοια του εξευρωπαϊσμού. Το τρίτο μέρος της διατριβής εξετάζει τον βαθμό επίτευξης των στόχων της απασχολησιμότ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is to investigate the influences of the European education policy in lifelong learning (LLL) policies in Greece and to evaluate the effectiveness of the policies of Continuing Vocational Training (CVT) in Greece, with reference to the achievement of the aims of employability and social cohesion, the emphasis being on the unemployed. The first part of the thesis attempts to review the theoretical approaches to the concepts of employability and social cohesion, which form two complementary objectives of the European Union (EU) LLL policies. The second part of the thesis critically analyses the EU policies for LLL and their impact on the policies for lifelong learning in Greece, using the concept of europeanisation as interpretative tool. The third part of the thesis examines the degree to which the aims of employability and social cohesion are achieved through the participation of the unemployed in CVT in Greece, through the data of 2007 and 2012 Adult Edu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45587
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45587
ND
45587
Εναλλακτικός τίτλος
European education policy and lifelong learning policies in Greece: exploring the achievement of employability and mitigate social inequalities goals before and during economic crisis
Συγγραφέας
Δουργκούνας, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πρόκου Ελένη
Καραλής Αθανάσιος
Γράβαρης Διονύσιος
Δημουλάς Κωνσταντίνος
Σταμέλος Γεώργιος
Πασιάς Γεώργιος
Γουγουλάκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διά βίου μάθηση; Απασχολησιμότητα; Κοινωνικές ανισότητες; Κοινωνική συνοχή; Εξευρωπαϊσμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
479 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)