Παράγοντες συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση: στάσεις, λόγοι και εμπόδια για τη συμμετοχή εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που παρακινούν ή αποτρέπουν του ενήλικους, και ειδικότερα τους εργαζόμενους από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, και ειδικότερα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 1217 εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε όλη την ελληνική επικράτεια κατά τα έτη 2015-2016. Ως ερευνητικό εργαλείο αξιοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Ως σημαντικότερος λόγος συμμετοχής για τους εργαζόμενους αναδείχθηκε «η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους» ενώ ως βασικό τους εμπόδιο αναγνώρισαν την «έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων». Από την παραγοντική ανάλυση, προέκυψαν έξι παράγοντες συμμετοχής και τέσσερις κατηγορίες εμποδίων. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν κυρίως για λόγους που περιλαμβάνονται στον παράγοντα επίδοση στην εργασία, ενώ αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό καταστασιακά εμπόδι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation is to investigate the factors that motivate or deter adults and especially employees from participating in lifelong education programs and in particular Continuing Professional Education, which are voluntary nature. In the survey which was conducted in 2015- 2016, the study participants were 1217 employees, who participated in educational programs of the ΙΝΕ GSEE IME GSEVEE, throughout Greece. The questionnaire was used as a research tool. The most primary reason for employees’ participation was "the cultivation of their skills and abilities" while as their main barrier was recognized the "lack of time due to work obligations". Factor analysis yielded six factors of participation and four categories of barriers. Employees were mainly involved due to reasons included in the factor performance at work and are more likely to face situational barriers. In addition, differences between the participants emerged, the barrier groups, and the general character ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47431
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47431
ND
47431
Εναλλακτικός τίτλος
Determinants of participation in lifelong education: attitudes, reasons and barriers of employees' participation in educational programs
Συγγραφέας
Λιοδάκη, Νίκη (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Καραλής Αθανάσιος
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Βαλκάνος Ευθύμιος
Μπαγάκης Γεώργιος
Κεδράκα Αικατερίνη
Φραγκούλης Ιωσήφ
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συμμετοχή εργαζομένων; Δια βίου εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
445 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)