Η ιδιότητα του πολίτη στο ελληνικό γενικό λύκειο: δυνατότητες και όρια ανάπτυξής της σε πλαίσιο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Περίληψη

Η εκπαίδευση οφείλει να στοχεύει στην προετοιμασία των νέων ανθρώπων για τον κόσμο του αύριο. Περισσότερο από κάθε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης, το Λύκειο −λόγω της επικείμενης ενηλικίωσης των εφήβων μαθητών/τριών, με ό,τι αυτό σημαίνει σε δικαιώματα και υποχρεώσεις− οφείλει να εστιάζει στην ανάπτυξη κοινωνικο−πολιτισμικού και πολιτικού ήθους, ώστε οι μαθητές/τριες ως αυριανοί πολίτες να αναπτύσσονται προσωπικά συμβάλλοντας ταυτόχρονα θετικά στο μέλλον της πολιτικής τους κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή εξετάζει τις δυνατότητες και τα όρια ανάπτυξης της ιδιότητας του πολίτη στους/στις μαθητές/τριες του Γενικού Λυκείου στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Η ερευνητική υπόθεση ότι το ελληνικό λύκειο είναι δυνατό να προετοιμάζει δημοκρατικούς πολίτες «υψηλών προδιαγραφών», οδήγησε στον σχεδιασμό μιας σύνθετης ερευνητικής διαδικασίας κατά την οποία η ερευνήτρια συνεργάστηκε με εκπαιδευτικούς τριών δημόσιων γενικών λυκείων της Θεσσαλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Education should aim to prepare young people for tomorrow's world. By this assumption, the lyceum, more than any other level of education −due to the imminent adulthood of adolescent students with whatever that means to rights and obligations− must focus on developing socio-cultural and political ethos, so that students as citizens to flourish personally while contributing positively to the future of their political community. In this context, this thesis examines the possibilities and limits of citizenship development in lyceum school students in the current curriculum through educational interventions. The research hypothesis that the greek lyceum could prepare "high standards" democratic citizens, led to the design of a complex research process in which the researcher collaborated with teachers from three public lyceums of Thessaloniki. Initially, teachers gave interviews and were investigated the views of 1st grade students on citizenship issues. Then, with the parents’ agreement, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48161
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48161
ND
48161
Εναλλακτικός τίτλος
Citizenship in the greek lyceum: possibilities and limits of development in the framework of educational interventions
Συγγραφέας
Σειρά, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Δημητριάδου Αικατερίνη
Κεσίδου Αναστασία
Τσιρώνης Χρήστος
Αυγητίδου Σοφία
Παπαδοπούλου Βασιλική
Μπονίδης Κυριάκος
Κατσαρού Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη; Πολιτειότητα; Γενικό λύκειο; Σχολική κοινότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
297 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)