Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: η περίπτωση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ) στις φυλακές

Περίληψη

Κεντρικό στόχο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της συμβολής της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση της ιδιότητας του πολίτη και στην προετοιμασία των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως ‘κοινωνικά ευπαθείς ομάδες’ πληθυσμού για την κοινωνική τους επανένταξη. Προκειμένου να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), το οποίο εδρεύει εντός ενός καταστήματος κράτησης στο Νομό Αττικής. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ποιοτική, με στοιχεία εθνογραφικής μελέτης και έρευνας δράσης, με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων και πηγών συλλογής δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων: ατομική συνέντευξη με τη χρήση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, συμμετοχική παρατήρηση και παρέμβαση με φοιτητές, μέσα από τη διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων. Η κύρια ομάδα παρατήρησης είναι η ομάδα των εκπαιδευομένων του σχολείου, ωστόσο για τη συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study aims to investigate citizenship’s education contribution toward people, who are characterized as social disadvantaged ones, regarding citizenship’s construction and their preparation in view of their re-integration into society. As a case study was selected a Second Chance School, located in a prison in Athens. The research’s questions are posed within the confine of a qualitative paradigm, with characteristics of an ethnographic study and an action research, which was conducted included three different approaches regarding to the data collection; semi-structured interviews with open-ended questionnaires, the participatory observation and the implementation of workshops with the participation of master students. The main target group of our research is the group of students–inmates however, interviews were also taken place with the educators and the volunteers of the school. The observation, as a research method, helped the researcher to feel familiar with the school’s enviro ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48090
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48090
ND
48090
Εναλλακτικός τίτλος
Citizenship education and social disadvantaged groups: the case of second chance schools (SCS) in the prisons
Συγγραφέας
Κατσαμώρη, Θεοδώρα (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνη Δέσποινα
Μάγος Κωνσταντίνος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα
Παπαδάκης Νικόλαος
Καραλής Αθανάσιος
Μπαγάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη; Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες; Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ); Εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)