Ανθρώπινα δικαιώματα: η διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη στο νηπιαγωγείο: απόψεις παιδιών

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έννοια της ιδιότητας του πολίτη υπό το πρίσμα της παιδαγωγικής επιστήμης. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η πειραματική μέθοδος. Σε ένα δείγμα 100 παιδιών πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης με εμβάθυνση στους άξονες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη. Η ανάλυση των ευρημάτων παρουσιάζονται σε τέσσερις άξονες. Η πρώτη σχετίζεται με την ανάλυση των απαντήσεων των δύο ομάδων με τη χρήση ποσοτικών δεδομένων. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάλυση λόγου των απαντήσεων των παιδιών. Ο τρίτος άξονας αφορά τη συμμετοχή των παιδιών και ο τέταρτος στο αναδυόμενο πρόγραμμα δραστηριοτήτων από τα παιδιά. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά μπορούν να επηρεάσουν με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε μικρο-επίπεδο, αλλά επίσης να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους και σε μακρο-επίπεδο. Τα παιδιά φαίνεται να κατανοο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines the human rights and the notion of citizenship under the prism of pedagogical science. The methodology that was followed was the experimental method. In a sample of 100 children -experimental group and control group held an intervention program with deepening axes of human rights and the concept of citizenship. The analysis of the findings presented in four axes. The first relates to the analysis of the responses of the two groups using quantitative data. The second axis concerns the discourse analysis of children’s responses. The third axis relates to involve children and the fourth in the pop up program of children’s activities. In conclusion, according to the survey results, children may affect their participation shaping the curriculum at micro level, but also affect their behavior in the macro level. Children seem to understand a pedagogical context the concept of human rights and the concept of citizenship in their ability to influence the school and not only ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40301
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40301
ND
40301
Εναλλακτικός τίτλος
Human rights: the formation of citizenship in kindergarten: children's opinion
Συγγραφέας
Σούνογλου, Μαρίνα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Πανταζής Βασίλειος
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη
Πιτσελά Αγγελική
Ρεκαλίδου Γαλήνη
Τσιλιμένη Τασούλα
Μάγος Κώστας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανθρώπινα δικαιώματα; Προγράμματα σπουδών; Ιδιότητα πολίτη; Προσχολική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
433 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)