Δεξιότητες εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη σεναρίων εκπαιδευτικής ρομποτικής: διερεύνηση και σχεδιασμός κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή είναι μια προσπάθεια ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ΕΡ) στο πρόγραμμα σπουδών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (τμήματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Παρουσιάζει την διερεύνηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ΕΡ στον αναπροσανατολισμό της βασικής εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών με στόχο τη παραγωγή διδακτικού υλικού και την ενσωμάτωση του στην καθημερινή διδακτική πρακτική μέσω της δημιουργίας διδακτικών σεναρίων. Στόχος της έρευνας ήταν η αποδόμηση των μερών που συνθέτουν τη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της ΕΡ και τον εντοπισμό εκείνων των στοιχείων της που επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα, όπως κίνητρα, στόχοι, ευχρηστία, διαχείριση υλικού, η προσαρμοστικότητα στη δυσκολία και παράγοντες τους οποίους οι ίδιοι οι φοιτητές θεώρησαν σημαντικούς. Οι συμμετέχοντες φοιτητές έμαθαν να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομποτικά τεχνουργήματα ακολουθώντας αρχές μηχανικής και πέρασαν απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation attempts to integrate Educational Robotics (ER) into the curriculum of the Department of Primary Education (Teacher Training for Primary Education). It presents an exploration of possibilities offered by ER in the reorientation of basic training in Education for future teachers, with the aim of producing teaching material and integrating it into everyday teaching practice, through the creation of didactic scenarios. The research objective is the dismantling of parts that compose the learning process with the use of the ER and the identification of those elements which affect learning outcomes, such as motivation, goals, usability, hardware management, adaptability difficulties and factors university students themselves consider important. The participates learned to design, construct and program robotic artifacts by following engineering principles and went from "learning ER" to "teaching with ER" based on the framework of Technological Pedagogical Content Know ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45795
ND
45795
Εναλλακτικός τίτλος
Exploring and designing an appropriate framework for pre-service primary education teachers in educational robotics
Συγγραφέας
Αναγνωστάκης, Συμεών του Θεολόγος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Θωίδης Ιωάννης
Φαχαντίδης Νικόλαος
Κόμης Βασίλειος
Κουλουριώτης Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μπράτιτσης Θαρρενός
Παλαιγεωργίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική ρομποτική; Κατασκευαστικός εποικοδομ(ητ)ισμός; Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Έρευνα δράσης; Διερευνητική μάθηση; Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)