Η εκπαιδευτική ρομποτική ως μέσο ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης και μεταγνώσης των μαθητών

Περίληψη

Ευρύτερο αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταγνώσης και υπολογιστικής σκέψης σε δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Αρχικά η διατριβή εισάγει ένα διδακτικό μοντέλο το οποίο θέτει κανόνες και προϋποθέσεις για τη δημιουργία ευνοϊκών και αποδοτικών συνθηκών μάθησης στις δραστηριότητες ΕΡ. Το μοντέλο ονομάζεται ΣΠΠΑ+, από τα αρχικά των λέξεων: Συνεργασία, Πρόβλημα, Παιχνίδι, Άμιλλα ενώ το "+" αναφέρεται σε επιπρόσθετες υποστηρικτικές παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών. Στη συνέχεια, η διατριβή παρουσιάζει ερευνητικά αποτελέσματα που διερευνούν τεχνικές καθοδήγησης και υποστήριξης των μαθητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Μεταγνώσης και Υπολογιστικής Σκέψης. Συγκεκριμένα, εστιάζει στο ρόλο της καθοδήγησης (ισχυρή ή ελάχιστη) και στην τροπικότητα των απαντήσεων σε ερωτήσεις προτροπής (γραπτή, επιλογή ή συζήτηση), καθώς και στο ρόλο της ηλικίας και του φύλου των μαθητών. Τα θετικά αποτελέσματα των ερευνών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is to explore the development of metacognition and computational thinking skills in Educational Robotics activities. Initially, the thesis introduces a didactic model which sets rules and conditions for creating favorable and efficient learning conditions in EP activities. The model is called CPGC +, after Collaboration, Problem, Game, and Competition, while "+" stands for supplementary teachers’ supportive interventions which aim to promote students' skills such as computational thinking, metacognitive and problem-solving skills. The dissertation then presents research results exploring techniques for guiding and supporting students to develop metacognition and computational thinking skills. In particular, it focuses on the role of guidance (strong or minimal) and on the modality of the response to the prompting questions (written, selection or discussion) as well as on the role of the students' age and gender. The positive results of the research suggest ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42916
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42916
ND
42916
Εναλλακτικός τίτλος
Educational robotics as a means of developing students' computational thinking and metacognition
Συγγραφέας
Ατματζίδου, Σουμέλα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής. Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Δημητριάδης Σταύρος
Δαγδιδέλης Βασίλειος
Τσιάτσος Θρασύβουλος
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Παπανικολάου Κυπαρίσσια
Φαχαντίδης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική ρομποτική; Υπολογιστική σκέψη; Μεταγνώση; Επίλυση προβλημάτων; Συνεργασία; Εκπαιδευτική καθοδήγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
249 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)