Επαγγελματική εξουθένωση στην ειδική αγωγή: μια συνδυαστική μεθοδολογική προσέγγιση της επαγγελματικής εξουθένωσης του εκπαιδευτικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης στο χώρο της ειδικής αγωγής μέσω μιας συνδυαστικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα μέσω της ποσοτικής έρευνας ελέγχεται α) η ισχύς και τα όρια της ατομοκεντρικής και δυναμικής θεώρησης εξετάζοντας i) την επίδραση ενδο-ατομικών, οργανωσιακών, διαπροσωπικών και κοινωνιο-δημογραφικών παραγόντων στην εμφάνιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και των διαστάσεων της και ii) των δομικών μοντέλων πρόβλεψης της επαγγελματικής εξουθένωσης β) την καλή προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου των Maslach και Jackson (1981) που αφορά την επαγγελματική εξουθένωση, όπως αυτό αναλύεται στις τρεις διαστάσεις (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα) μέσω i) του ελέγχου εγκυρότητας κατασκευής της κλίμακας επαγγελματικής εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory (MBI) (Fοrm ED: Maslach, Jackson & Schwab, 1986∙ Kokkinos, 2000∙ 2006) και ii) της καλής προσαρμογής δομικών μοντέλων της αλληλουχίας των διαστάσεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of this thesis is to study burnout in the field of special education through a combination of methodological approach. Specifically through quantitative research tested a) the validity and the limits of individualistic and dynamic perception by verifying i) the impact of intra-personal, organizational, interpersonal and socio-demographic factors on the occurrence of burnout and its dimensions and ii) predictive models of burnout b) good-model-fit of the conseptual burnout Maslach and Jackson (1981) model, analyzed in three dimensions (emotional exhaustion, depersonalization, personal achievements) through i) good-model-fit of MBI Form ED scale and ii) good-model-fit of burnout’s dimensions’ sequence c) the effect of the job category in the appearance of burnout. The objective in qualitative research is to explore burnout’s units of meanings and the factors that promote the emergence of different anchors.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38096
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38096
ND
38096
Εναλλακτικός τίτλος
The burnout in the field of special education through a combination of methodological approach
Συγγραφέας
Χατζηπέμου, Θεολόγος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη
Δραγώνα Θάλεια
Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Ασημόπουλος Χαρίσιος
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος
Μπίμπου-Νάκου Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική εξουθένωση; Συναισθηματική εξάντληση; Αποπροσωποποίηση; Προσωπικά επιτεύγματα; Εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ix, 228 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)