Εκπαιδευτική ρομποτική και αναδυόμενες μαθηματικές έννοιες: ανάπτυξη χωρικής σκέψης με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Περίληψη

Αρχικό ερέθισμα και νοητή έμπνευση για την έρευνα και συνεπώς για τη συγκεκριμένη διατριβή, αποτέλεσε η παραδοσιακή «γεωμετρία χελώνας» της Logo και οι πρακτικές που εισήγαγε στη μαθηματική -και όχι μόνο- εκπαίδευση. Η δημιουργική «ορμή» της «χελώνας» άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε σήμερα να μιλάμε τόσο για τις διαδικασίες βιωματικής μάθησης των παιδιών όσο και για τη δυνατότητά τους να εμπλέκονται ενεργά σε σενάρια συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια αλγοριθμικής σκέψης και πράξης.Πιο συγκεκριμένα, μας απασχόλησαν οι προοπτικές και οι μαθησιακές ευκαιρίες που αναδύονται από την εμπλοκή παιδιών προσχολικής ηλικίας σε σενάρια ρομποτικής με στόχο την ανάπτυξη χωρικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο ενός διδακτικού πειράματος. Όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα και στη συνέχεια, η παρέμβασή μας διαρθρώνεται σε διακριτές αλλά αλληλοτροφοδοτούμενες φάσεις (πρώτη φάση ατομικής συνέντευξης, διεξαγωγή της κατεξοχήν διδακτικής παρέμβασης, τελική ατομική συνέντευξη κι εκτέλεση συγκεκριμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Initial stimulus for this research work and therefore for the pre- sent thesis has been the traditional "turtle geometry" of Logo and the practices it introduced in the field of mathematical - and not only - edu- cation. The creative "momentum" of the "turtle" has changed the way we can talk today about both the experiential learning processes of children and their ability to actively engage in collaborative problem-solving sce- narios with the aid of computational thinking.More specifically, we are concerned about the prospects and learn- ing opportunities emerging from the engagement of pre-school children in Educational robotics scenarios with the aim of developing spatial skills in the context of a teaching experiment. Our experiment is structured upon distinct but interdependent stages (initial stage with an individual interview, going on with classroom intervention, ending up with the final individual interview including specific spatial tasks). Throughout the course of the teach ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46143
ND
46143
Εναλλακτικός τίτλος
Educational robotics and emerging mathematical concepts: developing spatial thinking in early childhood education
Συγγραφέας
Κούριας, Σπυρίδωνας του Αντωνίου
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Χρονάκη Άννα
Κόμης Βασίλης
Φεσάκης Γεώργιος
Δαφερμάκης Εμμανουήλ
Καφούση Σουλτάνα
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική ρομποτική; Προσχολική ηλικία; Χωρική σκέψη; Τεχνολογίες ελέγχου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
322 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)