Ψυχοσυναισθηματικές και γλωσσικές λειτουργίες μαθητών με διεγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: προτάσεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού

Περίληψη

Η παρούσα εργασία είναι μία ερευνητική μελέτη που επιχειρεί να καλύψει το κενό στον ελλαδικό χώρο όσον αφορά την ψυχοσυναισθηματική και γλωσσική λειτουργία των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Πιο αναλυτικά, με στόχο τη διερεύνηση της ψυχοσυναισθηματικής και γλωσσικής λειτουργίας των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, η έρευνα επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.), όπως συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, δυσκολίες στη γλωσσική λειτουργία και τέλος, δυσκολίες στην αυτοαντίληψή τους κατά τη μετάβαση στο Γυμνάσιο.Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 110 παιδιά, 110 εκπαιδευτικοί και 110 γονείς από τους οποίους οι 55 αποτελούν το δείγμα και οι άλλοι 55 την Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.). Το δείγμα προέρχεται από περιοχές της Αττικής από Δημοτικά και Γυμνάσια.Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές τις υπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This paper is a research study that attempts to fill the gap in the Greek-speaking area with respect to the psycho-emotional and linguistic function of children with Learning Difficulties (LD) during their transition from Primary to High School. More specifically, in order to investigate the psycho-emotional and linguistic function of children with Learning Difficulties (LD), the research attempts to "map" the individual problems faced by children with Learning Difficulties (LD) such as emotional problems, behavior problems, problems in relations with peers, difficulties in the linguistic function, and finally, difficulties in their self-realization during the transition to the High School.In total, 110 children, 110 teachers and 110 parents participated in the survey, of which 55 are the sample and the other 55 are the Audit Team (AT). The sample comes from areas of Attica from Primary and Secondary Schools.The findings of the survey generally confirmed the assumptions. Initially, it ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45464
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45464
ND
45464
Εναλλακτικός τίτλος
Psycho - emotional and linguistic function in children with learning difficulties during transition from Elementary to Middle school: proposal for the production of educational material
Συγγραφέας
Δεφίγγου, Γεωργία (Πατρώνυμο: Παντελής)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Δράκος Γεώργιος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Αντωνίου Αλέξανδρος - Σταμάτιος
Γαλανάκη Ευαγγελία
Σούλης Σπυρίδων
Σιδερίδης Γεώργιος
Αλευριάδου Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvii, 359 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)