Οι προσδοκίες των μαθητών του δημοτικού σχολείου για το γυμνάσιο

Περίληψη

Ο ερευνητικός στόχος είναι η ανίχνευση, η καταγραφή και η μελέτη των προσδοκιών και των ανησυχιών των μαθητών κατά τη μεταβατική περίοδο της αλλαγής της σχολικής βαθμίδας πριν εισαχθούν στο Γυμνάσιο και σε ποιο βαθμό οι προσδοκίες αυτές επιβεβαιώνονται στο Γυμνάσιο. Για τη μελέτη των παραπάνω επιλέξαμε την έρευνα πεδίου, και την ανάλυση περιεχομένου η οποία αξιοποιήθηκε: (α) κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εργασίας για τη διατύπωση των υποθέσεων εργασίας, και (β) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας για την κωδικοποίηση των ανοικτών ερωτήσεων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου έχουν σημαντικά υψηλότερες προσδοκίες από τις αντίστοιχες προσδοκίες των μαθητών του Γυμνάσιου για τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι προσδοκίες τις οποίες οι μαθητές είχαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο δεν φαίνεται να ικανοποιούνται σε επαρκή βαθμό όταν αυτοί φοιτούν στο Γυμνάσιο. Μέσα από την υλοποίηση τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The inquiring objective of the research is the detection the recording and the study of expectations and concerns of students at the transient period of change of school rank before they enter High school education and in what degree these expectations are fulfilled in High school. Furthermore, we selected the research of field, and the analysis of content, which was developed: (a) during the pilot work in order to formulate the basis of the project and (b) to encode the open questions. From the results it appears that the students of Primary School have considerably higher expectations than the corresponding expectations of students of High school for their study in the High school, a fact that shows that the expectations which the students had during their study in the Primary School are not sufficiently accomplished in High school. Through the concretisations of research in question, a first step for the localisation of type quality and intensity of concerns and expectations of stud ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25853
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25853
ND
25853
Εναλλακτικός τίτλος
The expectations of students of primary school for the high school
Συγγραφέας
Διακομανώλη, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζάνη Μαρία
Τριλιανός Αθανάσιος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Γαλανάκη Εύα
Μυλωνάκου Ζαφειρία
Μπαμπάλης Θωμάς
Λέξεις-κλειδιά
Προσδοκίες μαθητών; Εκπαιδευτικές προσδοκίες; Εκπαιδευτική επιτυχία; Μετάβαση μαθητών από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο; Διαμαθητικές σχέσεις; Κίνητρα για το γυμνάσιο; Συναισθήματα μαθητών; Αντιλήψεις μαθητών για το γυμνάσιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
575 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)