Η ιστορική και φιλοσοφική διάσταση των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, μαθητών ηλικίας έως 12 ετών

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία προσεγγίζουμε τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών υπότο πρίσμα της Ιστορικο-πολιτιστικής θεωρίας της δραστηριότητας (CHAT) και της επεκτατικήςμάθησης, που προτείνεται από την θεωρία για τη διδασκαλία. Χρησιμοποιήσαμε τις βασικές αρχέςτης θεωρίας της δραστηριότητας για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία μιας ενότηταςτων Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα του ηλεκτρομαγνητισμού. Εστιάσαμε στην ανάλυση τηςσυμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες με επίκεντρο τις σχέσεις μεταξύ ατόμων (μαθητών,διδασκόντων) και του αντικειμένου (ανάπτυξη της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού) σχετικά με τηνεπίδραση της διαμεσολάβησης εργαλείων (φυσικά εργαλεία / ΗΥ, νοητικά εργαλεία / στοιχεία απότην ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης). Τα εργαλεία διαμεσολαβούν το μετασχηματισμό τουαντικειμένου από τους μαθητές και από την πρακτική-βιωματική γνώση φτάνουν στη σχολικήέκδοση της επιστημονικής γνώσης. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε τη μελέτη περίπτωσης τηςδιδασκαλίας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present work we approach the teaching and learning of Science Education through theprism of Cultural Historical Activity Theory (CHAT) and expansive learning. We used the basicprinciples of activity theory to design activities for the teaching of electromagnetism and analyse theparticipation of students in activities focusing on the relationships between subject (students,teacher) and object (concept of electromagnetism) and on the influence of intermediary artifacts(technological tools/PC, mental tools/elements from history and philosophy of science). Toolsmediate the transformation of the object for students from practical-experiential knowledge to theschool version of scientific knowledge. We worked on some science thematic units such aselectromagnetism. In our research we use the case study of the teaching of the unit ofelectromagnetism to examine the practical application of such an approach to teaching science. Thedata was collected by videoing the teachings and log files ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39712
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39712
ND
39712
Εναλλακτικός τίτλος
The historical and philosophical dimension of science in science teaching using ICTs, for students up to 12 years old
Συγγραφέας
Σταμούλης, Ευθύμιος του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Πλακίτση Αικατερίνη
Αποστολόπουλος Χαράλαμπος
Παγγέ Πολυξένη
Τσαπαρλής Γεώργιος
Κουμαράς Παναγιώτης
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Κώτσης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία της δραστηριότητας; Επεκτατική μάθηση; Ιστορία και φιλοσοφία φυσικών επιστημών; Εκπαιδευτικό λογισμικό
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
402 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)