Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ελληνισμού κατά τη μετεπαναστατική περίοδο (1821 - 1940): από το νεοελληνικό διαφωτισμό στο σύγχρονο ελληνικό κράτος

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός της θέσης και του περιεχομένου των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του Κράτους και του έξω Ελληνισμού από την ελληνική Επανάσταση μέχρι το 1940. Στους στόχους εντάσσονται: α) Η μελέτη των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων και του εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς και αξιολόγηση όλων τω παραπάνω ανάλογα με τη χρονική περίοδο, τον τύπο και τον τόπο του σχολείου. β) Η αποτύπωση της σχολικής πράξης για τον εντοπισμό αναντιστοιχιών ανάμεσα στα προβλεπόμενα και στη σχολική πραγματικότητα και γ) Η διερεύνηση της θέσης των Φυσικών Επιστημών στην ιεραρχία των μαθημάτων, δηλαδή κατά πόσον τα αντίστοιχα μαθήματα ανήκαν στα πρωτεύοντα ή στα δευτερεύοντα. Για τον εντοπισμό του υλικού έγιναν έρευνες σε αρχεία σχολείων, βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους, ιδιωτικές συλλογές και στο διαδίκτυο. Ακολούθησε επί τόπου έρευνα σε περισσότερες από είκοσι πόλεις της Ελλάδας κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is the specification of the importance and the content of the modules of Science in the first and second level of the State educational institutions, as well as in the educational institutions of the Greeks who lived in Ottoman Empire, from the Greek Revolution until 1940. The targets were: a) The study of the syllabus, the school books and the laboratory equipment as well as the evaluation of the above according to the time period, the type and the location of the school. b) Research in the school files to find out the application of the syllabus into practice. c) The examination of the importance of Sciences in the hierarchy of the school subjects that is whether those school subjects were of major or secondary importance. Researches were made in order to find and collect the data in the school files, libraries, General State Archives, private collections and the Internet. Then researches were made on the spot in more than 20 cities in Greece as well as in Cons ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26940
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26940
ND
26940
Εναλλακτικός τίτλος
The instruction of sciences in the greek educational institutions during the postrevolutionary period (1821-1940): from modern greek enlightment to the contemporary greek state
Συγγραφέας
Κούγκας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Θεμιστοκλής)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Ζιώγου-Καραστεργίου Σιδηρούλα
Τερζής Νικόλαος
Βάρβογλης Αναστάσιος
Χατζηδήμου Δημήτριος
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Τζήκας Χρήστος
Μπέτσας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Φυσικές επιστήμες; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Ιστορία εκπαίδευσης; Εκπαίδευση; Έξω Ελληνισμός; Ωρολόγια, αναλυτικά προγράμματα; Ιστορία φυσικών επιστημών; Σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστημών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
487 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)